Knowledge

ESG: Wat is het en waarom is het belangrijk?

ESG: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Knowledge

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. Dit zijn drie belangrijke factoren die bedrijven tegenwoordig in de gaten houden. Maar wat betekenen deze termen precies en waarom zijn ze belangrijk? En wat is er juridisch geregeld rondom ESG?

1. Environmental (Milieu)

Dit gaat over hoe een bedrijf omgaat met het milieu. Bedrijven moeten letten op hun CO2-uitstoot, waterverbruik, afvalbeheer, etc. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek die probeert minder vervuiling te veroorzaken of een supermarkt die minder plastic verpakkingen gebruikt. Goed voor het milieu zijn is niet alleen goed voor de planeet, maar is ook goed zijn voor de reputatie van het bedrijf.

2. Social (Sociaal)

Dit deel gaat over mensen en samenleving. Bedrijven moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en gelijke kansen voor alle werknemers. Ze moeten ook ethisch handelen in de gemeenschappen waarin ze werken. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat zorgt voor veilige werkomstandigheden of dat zich inzet voor lokale goede doelen. Ook onderwijs en bijvoorbeeld armoedebestrijding kunnen hiertoe behoren.

3. Governance (Bestuur)

Governance gaat over hoe een bedrijf wordt geleid. Dit betekent dat bedrijven transparant moeten zijn en goede beslissingen moeten nemen. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen dat hun leidinggevenden eerlijk en ethisch handelen. Dit kan betekenen dat ze diversiteit in hun bestuur hebben of dat ze hun financiële verslagen openlijk delen met het publiek. Ook dienen bedrijven de publieke diensten – zoals gemeente of de rechtspraak – niet te ondermijnen.

Waarom is ESG belangrijk?

ESG is belangrijk omdat het bedrijven helpt duurzamer en eerlijker te zijn. Dit kan leiden tot een betere reputatie en meer vertrouwen van consumenten en investeerders. Bedrijven die goed scoren op ESG kunnen meer klanten aantrekken en beter presteren op de lange termijn. Bovendien willen steeds meer investeerders alleen nog geld steken in bedrijven die aandacht besteden aan ESG.

De juridische kant van ESG

Er komen steeds meer wetten en regels die bedrijven verplichten om aan ESG-criteria te voldoen. Dit betekent dat bedrijven moeten rapporteren over hun milieuprestaties, sociale impact en bestuursstructuren. In sommige landen kunnen bedrijven zelfs boetes krijgen als ze zich niet aan deze regels houden.

De Europese Unie (EU) heeft strenge ESG-regels ingevoerd om duurzaamheid en eerlijkheid in het bedrijfsleven te bevorderen. Een belangrijk initiatief is de EU Taxonomy, die bepaalt welke economische activiteiten als duurzaam worden beschouwd. Daarnaast verplicht de EU bedrijven tot transparante verslaglegging over hun ESG-prestaties via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn vereist dat grote bedrijven gedetailleerde informatie geven over hun milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en bestuur. De regels zijn bedoeld om duurzame investeringen te stimuleren en bedrijven aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun invloed op de maatschappij en het milieu.

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) van de EU verplicht grote bedrijven om hun volledige toeleveringsketen te onderzoeken en te beheren op duurzaamheid en mensenrechten. Dit betekent dat bedrijven risico’s op milieu- en sociale schendingen moeten identificeren en aanpakken, niet alleen binnen hun eigen operaties, maar ook bij hun leveranciers. Het doel is om bedrijven te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van hun activiteiten wereldwijd, wat leidt tot duurzamere en ethischere bedrijfspraktijken.

Kortom, ESG is een belangrijk onderwerp voor moderne bedrijven. Het helpt hen niet alleen om duurzaam en eerlijk te zijn, maar ook om te voldoen aan de verwachtingen van klanten en investeerders, en aan wettelijke eisen. Het is dus zeker iets om in de gaten te houden.