Wij ontvangen regelmatig verzoeken tot incasso van niet terugbetaalde geldleningen.

Daarbij komen wij wel eens praktische problemen tegen. In deze blog geven wij enkele tips wat je kunt doen bij het lenen van geld aan een derde en om problemen te voorkomen.

Als je geld uitleent, zal het de bedoeling zijn dat dit terugbetaald wordt. In de praktijk ontstaan hierover nog wel eens discussies. Bijvoorbeeld dat niet duidelijk is welke bedrag exact is geleend of dat er geen afspraken zijn gemaakt wanneer er moet worden terugbetaald en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren. Dit soort problemen is eenvoudig te voorkomen.

1. Leg vast in een overeenkomst welk bedrag je leent en aan wie je dat doet

Als je geld leent aan iemand, is het belangrijk dit te bevestigen. Leg daarom vast wie de betrokken partijen zijn en welk leningsbedrag van toepassing is.

2. Zorg dat je kunt bewijzen dat je dit bedrag ook hebt verstrekt

Bij het lenen van geld is het van belang dat helder is op welk moment u welk bedrag heeft verstrekt. Dit kan door in de overeenkomst vast te leggen op welke datum je welk bedrag hebt verstrekt (uiteraard ondertekenen de betrokkenen de overeenkomst) of door een bankoverboeking, waardoor je naast de overeenkomst ook een bankafschrift hebt, waaruit de daadwerkelijke verstrekking blijkt. Zet voor de volledigheid ook in de omschrijving bij de bankoverboeking dat het om een geldlening gaat.

3. Maak afspraken over de termijn van terugbetaling

Bij het lenen van geld, zal het de bedoeling zijn dat dit terugbetaald wordt. Zorg daarom dat je duidelijke afspraken maakt binnen welke termijn het geleende bedrag terugbetaald moet zijn en op welke manier dat zal gebeuren. Mag bijv. het gehele bedrag aan het einde van de looptijd worden terugbetaald of zullen er maandelijkse aflossingen plaatsvinden en welke minimumbedragen zijn dat dan. Door het vastleggen van deze afspraken creëren betrokkenen duidelijkheid naar elkaar en worden discussies achteraf voorkomen.

4. Maak afspraken over de consequenties als niet (tijdig) wordt terugbetaald

In de meeste situaties zal de lening volgens afspraak worden afgelost. Er zijn echter ook uitzonderingen, waardoor terugbetaling uitblijft. Het is dan ook van belang in de overeenkomst de consequenties te benoemen voor het geval tijdige terugbetaling achterwege blijft. Gebruikelijk is om af te spreken dat bij uitblijven van tijdige betaling het restant volledig opeisbaar wordt. Ook kan een zekerheidsrecht worden overeengekomen, zoals een hypotheekrecht of pandrecht.

Aanvullende afspraken

Uiteraard kun je in de overeenkomst ook aanvullende afspraken vastleggen, zoals bijvoorbeeld een rentevergoeding. Dat is noodzakelijk om er voor te zorgen dat jouw overeenkomst ook fiscaal aan de voorwaarden voldoet.

Door het schriftelijk vastleggen van bovengenoemde zaken zal duidelijkheid tussen betrokkenen ontstaan. Hierdoor worden eventuele problemen voorkomen! Mocht er dan toch nog een terugbetalingsprobleem ontstaan, dan heb je in ieder geval het nodige gedaan om jouw rechten veilig te stellen.

Advies nodig?

Wil je meer advies over lopende geldleningsovereenkomsten, wil je hulp bij het opstellen van een overeenkomst of is er sprake van niet-terugbetaling, dan helpen wij je graag. Neem gerust contact met ons op.