werkgever

Masterclass arbeidsrecht

26-02-2019 Masterclass ‘Arbeidsrecht in de praktijk’

Graag brengen wij u het evenement van dinsdag 26 februari a.s. onder uw aandacht. Hieronder leest u er meer over. Inhoud Masterclass Op dinsdag 26 februari a.s. organiseren Floor Arts en Bente Jacobs een masterclass: Arbeidsrecht in de praktijk. Het wordt een praktische en interactieve bijeenkomst. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt er een

Lees verder »

Aansprakelijk voor vuurwerkongeval collega

De rechtbank Noord-Holland oordeelde dat een werknemer die illegaal vuurwerk had meegenomen naar een bedrijfsfeest voor 50% aansprakelijk is voor de schade die zijn collega – die het vuurwerk had aangestoken – had geleden, mits zijn verzekering de schade dekt. Ingeval de verzekering de schade niet dekt, is de werknemer

Lees verder »

Kerstborrel eindigt in ontslag op staande voet

Op staande voet ontslag na een kerstborrel, daar deed het  het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder deze maand een uitspraak over. Volgens het hof was er in deze zaak voldoende dringende reden voor het ontslag. Ruziënde sfeer op de kerstborrel In 2015, tijdens de jaarlijkse kerstborrel van een bouwonderneming ontstaat er een

Lees verder »

Zorgplicht werkgever reikt ver

In hoeverre bent u als werkgever aansprakelijk indien één van uw werknemers schade lijdt tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden? Hoofdregel werkgeversaansprakelijkheid De hoofdregel ten aanzien van werkgeversaansprakelijkheid luidt dat een werkgever in beginsel aansprakelijk is wanneer een werknemers schade lijdt tijdens het verrichten van werkzaamheden, tenzij de werkgever kan

Lees verder »