Knowledge

Wet vaste huurcontracten

Wet vaste huurcontracten

Knowledge

De wetgeving ten aanzien van het huurrecht is vanaf vandaag (opnieuw) gewijzigd. Wat verandert er? En wat is de achterliggende gedachte van deze wet?

Vandaag treedt de Wet vaste huurcontracten in werking. De wet is ontworpen om meer stabiliteit en zekerheid te bieden op de huurmarkt. Met deze wetswijziging worden langdurige huurovereenkomsten weer de norm. De wet verplicht verhuurders namelijk om (vanaf 1 juli 2024) huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Dit betekent een einde voor de veelgebruikte tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee c.q. vijf jaar.

De tijdelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vóór 1 juli 2024 zijn gesloten veranderen niet en eindigen automatisch na de afgesproken periode. Als de huurovereenkomst wordt verlengd, is dit voor onbepaalde tijd.

De wet biedt meer bescherming aan huurders tegen willekeurige beëindiging van de huurovereenkomst. Verhuurders kunnen niet meer zomaar besluiten om de huurovereenkomst niet te verlengen na een korte periode. Er gelden enkele uitzonderingen waarbij nog wel tijdelijke huurovereenkomsten kunnen worden gesloten, zoals voor studentenhuisvesting en bepaalde andere speciale doelgroepen.

Voor huurders betekent de wet meer stabiliteit en minder onzekerheid. Het wordt makkelijker om een lange termijn woonplan te maken zonder de angst dat de huurovereenkomst na een korte periode niet wordt verlengd. Voor verhuurders betekent het dat ze een langere commitment moeten aangaan met hun huurders, wat voor sommigen een aanpassing zal vergen.

Heeft u vragen over de Wet vaste huurcontracten? Neem dan contact met ons op.