Juristen

Juridische vragen: contracten

Juristen

Juridische vragen: contracten

1. Zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing?

De wet stelt als eis dat de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere contractspartij moet worden overhandigd. Op deze hoofdregel wordt een uitzondering gemaakt als sprake is van een vaste handelsrelatie. Als je de algemene voorwaarden elektronisch – via bijvoorbeeld een e-mail – aan jouw contractspartij ter beschikking stelt, is het van belang dat de klant de algemene voorwaarden eenvoudig kan vinden en opslaan. Wanneer je hieraan niet voldoet dan loop je het risico dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Het is belangrijk dat je dit goed regelt. Het kan heel vervelend uitpakken als dit niet het geval is. Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen om te controleren of jouw algemene voorwaarden nog voldoen of wanneer ze een update nodig hebben. Wil je zelf algemene voorwaarden opstellen? Klik dan hier.

2. Hoe stel je algemene voorwaarden op?

Algemene voorwaarden zijn belangrijk voor je onderneming. Zonder algemene voorwaarden gelden de wettelijke regels en deze zijn meestal in het voordeel van jouw klant. Hoe je zelf algemene voorwaarden opstelt is afhankelijk van de branche, je soort dienstverlening en welk soort klant je bedient (consument of bedrijf). De belangrijkste onderwerpen zijn de levertijd, retournering of bedenktijd, garanties, (wettelijke) betalingstermijn en de aansprakelijkheid. Het opstellen van algemene voorwaarden vereist maatwerk en kun je het beste laten doen door een gespecialiseerde jurist. 

3. Waarom algemene voorwaarden?

Als je algemene voorwaarden hebt, dek je je in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen en voorkom je ook eventuele problemen na het sluiten van een overeenkomst. Je kan wel zeggen dat de algemene voorwaarden het fundament zijn van jouw onderneming. Zorg ervoor dat ze juist in elkaar zitten. Let er ook op dat ze up-to-date blijven. Lees hier waarom je algemene voorwaarden moet hebben. Onze bedrijfsjuristen op dit gebied kunnen je verder helpen of het werk helemaal uit handen nemen.

4. Hoe zit het met consumenten voorwaarden?

Als je een overeenkomst aangaat met een consument is extra oplettendheid vereist. Deze doelgroep wordt door de wet extra beschermd. Er mogen geen onredelijk bezwarende bepalingen in staan. Als in jouw consumenten voorwaarden een bepaling is opgenomen die als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, dan kan er op de betreffende bepaling door jou geen beroep worden gedaan. Onze bedrijfsjuristen controleren of jouw algemene voorwaarden bepalingen bevat die onredelijk bezwarend zijn.

5. Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

Het is niet verplicht om je algemene voorwaarden te deponeren maar wij raden het vaak wel aan. Op deze manier kan er geen discussie ontstaan over welke versie van de algemene voorwaarden van toepassing was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Dit kan of bij de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel. Wij verzorgen dit regelmatig voor onze klanten. Neem voor het deponeren van jou algemene voorwaarden contact op met een van onze bedrijfsjuristen.

6. Kan ik een overeenkomst ontbinden wanneer de wederpartij haar afspraken niet nakomt?

Wanneer de afspraken in een overeenkomst niet worden nagekomen wordt in de wet geëist dat je de wederpartij in gebreke stelt. Dit betekent dat je de wederpartij een schriftelijke aanmaning moet sturen waarbij de wederpartij een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Indien de wederpartij zijn verplichtingen opnieuw niet nakomt dan is de wederpartij in verzuim. Zodra de wederpartij in verzuim is, kun je in beginsel de overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding vorderen. Over het niet nakomen, het ontbinden en het in verzuim raken is al veel geschreven. Onze bedrijfsjuristen kunnen je adviseren en bijstaan bij het in gebreke stellen van de wederpartij dan wel het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van een schadevergoeding. Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen als je rechtsbijstand nodig hebt.

7. Opzeggen of ontbinden van een overeenkomst?

Het opzeggen van een overeenkomst is niet in de wet geregeld. Partijen zijn bij het aangaan van een overeenkomst echter wel vrij om een bepaling in de overeenkomst op te nemen die toeziet op de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. Een overeenkomst kan dus in beginsel enkel worden opgezegd indien in de overeenkomst een opzeggingsmogelijkheid is opgenomen. Een uitzondering hierop is opzegging van een duurovereenkomst. Duurovereenkomsten kunnen in principe altijd worden opgezegd.

De mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden is wel in de wet opgenomen. Je kan alleen tot ontbinding van de overeenkomst overgaan indien de wederpartij tekort schiet in een verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst. Daarbij moet je de wederpartij eerst in gebreke te stellen voordat je de overeenkomst kunt ontbinden. Iedere tekortkoming kan leiden tot ontbinding, tenzij de tekortkoming van te kleine betekenis is waardoor de ontbinding niet rechtvaardig zou zijn.

8. Kan ik de onderhandelingen over een contract zomaar afbreken?

In principe zijn partijen vrij om onderhandelingen af te breken zonder dat zij over en weer gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding. Het kan echter wel voorkomen dat de onderhandelingen in een zodanig stadium zijn geraakt dat de afbrekende partij een schadevergoeding moet voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval als reeds overeenstemming is bereikt over bepaalde essentiële punten waardoor een partij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gekregen dat de overeenkomst tot stand zou komen. Ons advies zou zijn om nooit zomaar onderhandelingen af te breken, dat kan in sommige gevallen vervelende gevolgen hebben. Onze bedrijfsjuristen kijken graag met je mee, dus neem gerust contact met ons op.

9. Ik wil graag een volmacht opstellen. Kan dat?

Een volmacht kun je bij verschillende situaties nodig hebben en houdt kort gezegd in dat je aan een ander de bevoegdheid geeft om in jouw naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten. Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder en kunnen de volmacht op maat maken voor je, zo weet je zeker dat je volmacht goed wordt opgesteld. Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16px”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”ctaBox”][vc_column][vc_row_inner el_class=”title centered”][vc_column_inner][vc_column_text]

Wil je graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]