Privacyverklaring

Privacy

Privacystatement jurato

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in Jurato. De privacy van onze klanten, websitebezoekers en overige relaties wordt door ons gerespecteerd. In deze privacyverklaring informeren we je over de privacy aspecten van onze dienstverlening en onze website. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Jurato.

Privacy- en cookieverklaring

De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

AVG

Verwerken van persoonsgegevens

Wij beschikken over jouw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Er zijn persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies. Wanneer je contact met Jurato opneemt via het contactformulier (of op andere wijze), dan worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in het (klanten)systeem van Jurato. De enige persoonsgegevens die op de website van Jurato worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

doeleinden verwerking

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om een samenwerking te kunnen uitvoeren. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het beoogde doel. Je kan daarbij denken aan de volgende doeleinden:

Op welke gronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij mogen jouw gegevens alleen verwerken als daardoor een zogenoemde rechtsgrond bestaat. De hierboven genoemde verwerkingen kunnen worden onderbouwd met een van de zes in de AVG genoemde rechtsgronden. In de meeste gevallen zal dat de uitvoering van onze overeenkomst met jou zijn. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor het bewaren van facturen gedurende een periode van zeven jaar, bestaat een wettelijke verplichting. In andere gevallen zullen een door jou gegeven toestemming of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang de grondslag vormen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jurato.

 

Data

Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik. Tracking cookies Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen in onze klanten en websitebezoekers, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Google Analytics Wij gebruiken de dienst ‘Google Analytics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt Jurato om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kun je lezen in het https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Cookies

beveiliging en bewaartermijnen

Jurato neemt op diverse terreinen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. Mocht je desondanks het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jurato.nl. Jurato neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Jouw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Voor financiële gegevens die wij nodig hebben voor de belasting, geldt een wettelijke termijn van zeven jaar. Persoonsgegevens die wij van jou bewaren in het kader van juridische dienstverlening bewaren wij vijf jaar. Deze termijn is gekoppeld aan de verjaringstermijn van (aansprakelijkheids-)vorderingen die je na afsluiting van een dossier jegens Jurato kunt instellen. Wanneer je bent opgenomen in de mailinglist voor onze nieuwsbrief, dan worden jouw voor- en achternaam en jouw e-mailadres bewaard tot het moment waarop je je uitschrijft.

Jouw rechten als betrokkene

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht op vergetelheid. Je kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien je een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons“.

Jouw rechten als betrokkene

Het kan nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Jurato, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.

Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens of informatie over een strafrechtelijk verleden, lidmaatschap van een vakbond etc., zullen wij alleen met derden delen na jouw uitdrukkelijke toestemming. De AVG vereist dat van ons omdat de werking van bijzondere persoonsgegevens aan strengere regels is gebonden.

Wanneer via de website van Jurato wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Jurato.

Bij uitzondering moeten wij soms jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen je van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Security

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen die wij zo snel mogelijk zullen beantwoorden. Daarvoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om contact met je te kunnen onderhouden. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat jouw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek. Wanneer voor jou een dossier wordt aangemaakt, gelden de hiervoor genoemde bewaartermijn voor klanten van Jurato.

Onze bestaande klanten worden af en toe via een nieuwsbrief geïnformeerd over onze diensten en activiteiten. Personen die geen klant van Jurato zijn, ontvangen deze nieuwsbrief op basis van toestemming of inschrijving. Iedere lezer van de nieuwsbrief kan zich eenvoudig afmelden voor toekomstige ontvangst door middel van de afmeldoptie onderaan onze nieuwsbrief. De server voor onze nieuwsbriefgegevens is gevestigd in Europa; er is sprake van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contact

social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. Zodra je klikt op een van de share buttons onderaan een artikel, bestaat de kans dat het betreffende social network een cookie plaatst op jouw harde schijf. Het kan zijn dat deze social media informatie verzamelen en gebruiken voor bijvoorbeeld het genereren van advertentie-inkomsten. Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de data doen die zij via deze cookies verwerken. Houd er rekening mee dat deze verklaring regelmatig kunnen wijzigen.

Social

Aanpassingen of veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Changes