Visie

Visie

De totaaloplossing

Op voorhand alles goed regelen, voorkomt problemen achteraf. Dit bereiken we door inzicht in alle facetten van de onderneming te krijgen. Met onze slimme totaaloplossing maken we een juridische bedrijfsscan van de situatie. Zo krijgen we inzicht in de mogelijke risico’s. Deze risico’s gaan we waar mogelijk uitsluiten en anders verkleinen.
De totaaloplossing

Vaak worden wij ingeschakeld wanneer er al een probleem speelt. Echter is het onze visie dat we op voorhand veel problemen kunnen voorkomen. Onze bedrijfsjuristen werken preventief met de visie van de ondernemer in het achterhoofd. Met onze ‘Juridische bedrijfsscan’ brengen we alle aspecten van het bedrijf in kaart. Wij stellen een rapportage op en doen aanbevelingen. Op deze manier heb je inzicht en verlaag je risico’s en de kans op juridische en financiële schade.

Inzicht geeft uitzicht, dat staat vast!

Juridische structuur

Een goede juridische structuur draagt bij aan een gezonde groei van jouw onderneming. Hoe is de registratie geregeld bij de KvK? Zijn er statuten van belang, hoe staat het met de doelomschrijving en hoe ziet het organogram eruit? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod.

Arbeidszaken

Wij gaan dieper in op arbeidsovereenkomsten, personeelsdossiers en cao’s. Dit onderdeel reguleert de arbeidsverhouding tussen werknemers en werkgever. Ook zaken, zoals pensioen, ontslag (op staande voet) en het eventuele personeelshandboek worden besproken tijdens dit onderdeel.

Contractmanagement

Ieder contract heeft een levenscyclus. Zijn de algemene voorwaarden up-to-date? Is er een overzicht beschikbaar van alle contracten? Worden de opzegtermijnen en acties bewaakt? Een paar contracten zijn misschien nog te beheren in Outlook of Excel, maar zodra dit een serieus aantal wordt, worden de risico’s ook serieus. Het Jurato contractmanagement systeem biedt de oplossing. Dit online systeem zorgt voor het eenvoudig inzichtelijk maken van bestaande contracten.

Vastgoed

Een pand huren of kopen? Klopt het eigendomsbewijs? Passen de (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten in het bestemmingsplan? Heb je de juiste vergunningen om te doen wat je doet? Hoe zit het met de bereikbaarheid en veiligheid van jouw pand? Bij het onderdeel huisvesting komen veel verschillende vragen aan bod. Kan je als ondernemer vanuit huis werken of wat zijn de risico’s bij de aanschaf van een bedrijfspand?

Financiële en fiscale zaken

Iedere onderneming streeft ernaar om financieel gezond te zijn. Bij dit onderdeel nemen we kredietovereenkomsten, persoonlijke borgstellingen, hypotheken en andere zaken onder de loep. Hoe zit het met debiteuren en incasso zaken? Zijn de verzekeringen op orde? Met deze stap zijn risico’s beter beheersbaar en zorgen we voor een gezonde toekomst van de onderneming.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van een onderneming is heel breed en een verzamelnaam voor verschillende rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Als jouw bedrijfsnaam bijvoorbeeld exact hetzelfde is als de handelsnaam van een ander bestaand bedrijf, dan maak je daarmee (mogelijk) inbreuk. Andersom kan dat natuurlijk ook gebeuren. Doe daarom altijd goed onderzoek naar jouw handelsnaam. Hoe zijn jouw domeinnamen geregistreerd? Wie heeft jouw website ontworpen? Met welke softwarelicenties heb ik te maken?

ICT & Privacy

Als ondernemer heb je vaak te maken met partijen die persoonsgegevens voor jou verwerken. Is er voor deze verwerking van gegevens een verwerkersovereenkomst opgesteld? Zijn de persoonsgegevens van jouw werknemers goed beveiligd? Heb je te maken gehad met een datalek? Hoelang worden gegevens bewaard?

'Als een meesterschaker denken wij tien stappen vooruit.
We overzien mogelijke risico’s, voorkomen problemen en handelen doeltreffend.'