Juristen

Juridische vragen: insolventie

Juristen

Juridische vragen: insolventie

Mijn onderneming verkeert in financiële problemen, hoe krijg ik het op orde?

Het is zaak om tijdig in overleg te treden met uw accountant én bedrijfsjurist zodat u aansprakelijkheidsrisico’s voorkomt. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Denk aan een schuldenregeling, liquidatie, surseance van betaling of faillissementsaanvraag. Maar misschien is een verkoop van uw bedrijf mogelijk. Wij kunnen je adviseren welke stappen er gezet moeten worden, ook bij het inschakelen van derden (zoals een notaris of fiscalist) kunnen wij je helpen. Neem tijdig contact met ons op. Bekijk ook onze whitepaper: ‘Wat te doen bij een (mogelijk) faillissement?’.

Een schuldeiser heeft een faillissement voor mijn onderneming aangevraagd. Wat moet ik nu doen?

Het is belangrijk om tijdig en de juiste acties te ondernemen. Er kan verzet worden aangetekend tegen een faillissement maar ook tijdens de zitting van een faillissementsaanvraag kan verweer worden gevoerd. Er worden wel eisen gesteld door de wet voor het aanvragen van een faillissement door een schuldeiser, dus een faillissement kan niet zomaar worden aangevraagd. Ons advies is om altijd in overleg te gaan met je schuldeiser. Wil je rechtsbijstand? Neem dan contact met ons op. We kijken wat de mogelijkheden zijn en zorgen voor daadkrachtige acties.

Klant betaalt niet. Wat nu?

Iedereen maakt het helaas mee, een klant die niet (wilt) betaald/betalen. Het is belangrijk om een strak debiteurenbeheer te voeren en tijdig tot incasso over te gaan. Maak vooraf goede, duidelijke en realistische afspraken met een klant. Dit kan bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Betaalt de klant niet na diverse aanmaningen? Wij kunnen je helpen met een (gerechtelijk) incassotraject of desnoods een faillissementsaanvraag. Wij nemen het werk uit handen en doen er alles aan om je facturen betaald te krijgen.

Faillissement aanvragen. Hoe doe je dat?

Voor het aanvragen van een faillissement zijn in de wet voorwaarden opgenomen. Er moeten bijvoorbeeld minimaal twee schulden zijn bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal één schuld opeisbaar is en er dient sprake te zijn van een situatie waarin de debiteur is opgehouden met betalen. Wellicht is er nog een regeling met de schuldeisers mogelijk of dient juist niet voor een faillissement maar voor een (turbo)liquidatie te worden gekozen. Het is zaak om tijdig advies in te winnen. Neem contact op met ons, wij kunnen je adviseren.

Wat te doen bij beslaglegging?

Er zijn rechtsmiddelen tegen beslaglegging mogelijk. Een deurwaarder mag beslag leggen als hij daarvoor een bevel van de rechter heeft ontvangen. Daarin staat waarop beslag gelegd is. Dat kan inboedel zijn, maar ook op een bankrekening of vervoersmiddelen. Beslaglegging is een ingewikkelde en ingrijpende procedure. Neem contact met onze bedrijfsjuristen op, wij hebben veel ervaring in het beslagrecht en helpen je graag verder.

Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling is een tijdelijke maatregel waarbij uitstel van betalingsverplichtingen wordt verkregen. Surseance moet worden aangevraagd bij de rechter. Vaak is dit een ‘pleister op de wond’ en is een faillissement onafwendbaar. Het verzoek tot surseance van betaling kan alleen door de onderneming die in geldnood verkeert worden aangevraagd en niet door schuldeisers.

Wat is het verschil tussen een faillissement en turboliquidatie?

Een faillissement wordt uitgesproken door de rechter waarbij een curator wordt aangesteld om het faillissement af te wikkelen. De kosten daarvoor worden in beginsel vanuit het faillissement voldaan. Een (turbo)liquidatie is het zelfstandig en voor eigen rekening en risico beëindigen en afwikkelen van een onderneming. Afhankelijk van de financiële situatie (baten/lasten) van een onderneming dient voor een faillissement of (turbo)liquidatie te worden gekozen. Een verkeerde keuze kan bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg hebben. Schakel daarom tijdig een van onze bedrijfsjuristen in om de juiste keuze te maken.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid en hoe kan ik dit voorkomen?

Indien een bestuurder van een besloten vennootschap schade binnen de onderneming veroorzaakt, bijvoorbeeld door wanbeleid, dan kan de bestuurder daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Een schuldeiser kan dit onder voorwaarden rechtstreeks doen, maar ook bij een faillissement zal de curator onderzoeken of er redenen zijn om de (voormalige) bestuurder(s) aansprakelijk te stellen. Dit kan zeer negatieve gevolgen hebben voor een bestuurder, en in sommige gevallen kan een bestuurder zelfs privé aansprakelijk worden gesteld voor de schulden binnen de onderneming. Het is daarom zaak om dit te voorkomen en tijdig advies in te winnen. Neem contact met ons op om het risico op aansprakelijkheid inzichtelijk te maken.

Is een doorstart na faillissement mogelijk?

Indien een doorstart na faillissement wenselijk is, dan dient er met de curator overeenstemming te worden bereikt ten aanzien van de overname van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Bezittingen van de gefailleerde onderneming worden dan door de curator verkocht en schulden blijven achter. De voormalige eigenaar/bestuurder maakt dan een doorstart met het overige deel van de onderneming of de onderneming wordt overgenomen door een andere partij die daar een doorstart mee maakt. Het is belangrijk om afspraken over een doorstart / overname goed schriftelijk vast te leggen. Wij maken of beoordelen dergelijke overeenkomsten en adviseren over de juiste nieuwe bedrijfsstructuur.

Ik heb een vordering op een onderneming die failliet is. Wat kan ik doen?

De vordering kan bij de curator worden ingediend die een verplichting heeft om deze zorgvuldig af te wikkelen. Dit moet zo snel mogelijk na het faillissement. De afspraken met de (gefailleerde) klant en de vraag in welke mate er baten zijn in het faillissement bepalen de kans op betaling. Is er bijvoorbeeld een pandrecht of borgstelling overeengekomen, dan heb je meer mogelijkheden om de vordering betaald te krijgen. Is er geen zekerheidsrecht overeengekomen? Dan is de kans op betaling vaak klein. In dat geval kan nog worden bekeken of bestuurdersaansprakelijkheid een mogelijkheid tot betaling biedt. Neem contact op om de mogelijkheden om een betaling te verkrijgen te bespreken.