Juristen

Juridische vragen: omgevingsrecht

Juristen

Juridische vragen: omgevingsrecht

Voor welke activiteiten kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Het kan zijn dat je een omgevingsvergunning aan dient te vragen voordat je bepaalde activiteiten mag ondernemen. De belangrijkste activiteiten waarvoor een vergunning is vereist zijn de volgende activiteiten: bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties, sloopwerkzaamheden, bevestiging alarm aan bedrijfspand, maatregelen om brandveiligheid in gebouwen te waarborgen, aanleg van een inrit of uitrit, kappen van een boom en bevestiging voor reclameborden of lichtbakken bij bedrijfspand. Het hangt van de situatie af of daadwerkelijk een vergunning nodig is. Heb je vragen? Onze juristen staan voor je klaar.

Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Een omgevingsvergunning heb je bijvoorbeeld nodig voor (ver)bouwen of slopen. Een vergunning is online aan te vragen bij de gemeente. Voordat je deze aanvraagt, is het handig om te checken of je een vergunning nodig hebt. Dit is namelijk niet altijd nodig. Daarna vraag je de vergunning aan en wordt jouw aanvraag gepubliceerd. Het kan zijn dat er een bezwaar op jouw aanvraag komt. Soms is het onduidelijk of je een vergunning nodig hebt of heb je advies nodig als er een bezwaar op jouw verzoek komt. Neem dan contact op met onze juristen. Zij kunnen je adviseren.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een bestemmingsplan?

Zodra de gemeente een ontwerpbestemmingsplan heeft opgesteld, kan je dit ontwerp gedurende zes weken inzien. Tijdens deze periode kun je je ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad. Door de zienswijze kenbaar te maken, maak je bekend wat jouw mening is over het ontwerpbestemmingsplan. In navolging op het ontwerpbestemmingsplan, stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast. Wanneer je het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kun je beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Heb je je zienswijze niet kenbaar gemaakt dan kun je geen beroep instellen. Onze juristen vertellen er graag meer over.

Wat is planschade?

Planschade is de schade die je lijdt als je in een nadelige positie komt door een bestemmingsplan. Zo kan het zijn dat de gemeente besluit vlakbij jouw huis een snelweg aan te leggen. Je kan dan schadevergoeding aanvragen. Je moet wel aan een aantal dingen voldoen om in aanmerking te komen voor planschade. Nadeelcompensatie kan bijvoorbeeld gegeven worden als er schade wordt geleden als de weg waar jouw onderneming gevestigd is, wordt (rechtmatig) afgesloten door de overheid. Als het een onrechtmatige overheidsdaad betreft, dan kan er geen nadeelcompensatie worden gegeven. Er wordt dan gesproken over een onrechtmatige daad. Denk je dat je recht hebt op nadeelcompensatie of heb je planschade geleden? Neem contact op met onze gespecialiseerde juristen.

Nieuwe omgevingswet 1 januari 2022

Met de komst van de wet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt, gaat er veel veranderen. Met de wet worden er 26 bestaande wetten over onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld. Het is de bedoeling dat het een en ander wordt vereenvoudigt. Dat zou onder andere betekenen dat het straks makkelijker wordt om aan te vangen met een bouwproject, bijvoorbeeld omdat het makkelijker en overzichtelijker wordt om een vergunning aan te vragen. Wij volgen het nieuws rondom de Omgevingswet op de voet. Wil je advies, neem gerust contact op met een van onze juristen.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening (APV)?

Elke gemeente heeft een APV. Hierin staan diverse regels en voorwaarden voor het gebruik van  de openbare ruimte, maar ook regels voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Denk aan geluidsvoorschriften, regels voor de horeca, evenementen en het parkeren.

Moet ik altijd een vergunning aanvragen als ik wil bouwen of slopen?

In de huidige regelgeving is vastgelegd wanneer je wel of niet een vergunning aan moet vragen. Het kan soms een ingewikkelde of onduidelijke procedure zijn om een vergunning aan te vragen. De nieuwe Omgevingswet moet dit in ieder geval makkelijker maken voor alle betrokken partijen. Het is niet altijd nodig om een vergunning aan te vragen. Zoek van tevoren goed uit of je een vergunning nodig hebt. Onze juristen kijken graag met u mee.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan regelt de inrichting en het gebruik van onze leefomgeving. Afhankelijk van het bestemmingsplan is een bepaald gebruik (zoals wonen of werken) toegestaan en worden er voorschriften gesteld voor het (ver)bouwen. Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting met diverse onderzoeken en onderbouwingen. Via ruimtelijkeplannen.nl zijn bestemmingsplannen raad te plegen. Heb je een vraag over een bestemmingsplan of wil je afwijken van een bestemmingsplan? Wij adviseren je graag.