Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Case
Onze collega Wendy Rijcken-van Eck heeft deze zomer voor Methorst een procedure gewonnen die nogal tevens besproken wordt in diverse vakbladen en zelfs door RTL Nieuws is behandeld.

Vooral voor bedrijfsrechercheurs en werkgevers is dit een interessante uitspraak van de rechtbank. De reden daarvoor is dat er weinig jurisprudentie is over het (wel) mogen inschakelen van een recherchebureau om een zieke werknemer heimelijk te filmen. Het gaat over schending van privacy van de werknemer versus de belangen van een werkgever. Wendy heeft in deze zaak met succes kunnen bepleiten dat het werkgeversbelang nu voorrang had en dat het richten van een verborgen camera op het huis van de werknemer gerechtvaardigd was.

'Een zieke werknemer laten filmen door een recherchebureau? De rechter stond het onze klant toe: een veelbesproken uitspraak onder juristen, werkgevers en rechercheurs.'

De betreffende werknemer had herhaaldelijk gesteld dat hij niet kon werken en geen auto kon rijden wegens knieklachten maar bleek wel al twee maanden te klussen in zijn nieuwe huis. Een tip van een collega deed het vermoeden ontstaan dat deze werknemer dus loog tegen zijn werkgever en bedrijfsarts. Het ontslag op staande voet van deze liegende werknemer is door de rechtbank geldig verklaard zonder oplegging van een boete wegens privacyschending.

Zaken als deze zijn uiteraard erg casuïstisch en het is zeker geen vrijbrief aan werkgevers om zomaar rechercheurs in te zetten voor het volgen van werknemers, maar er is ruimte. Wij adviseren werkgevers om hier altijd een zorgvuldige belangenafweging te blijven maken en bij voorkeur voorafgaand advies van een jurist in te winnen. Deze zaak geeft een waardevolle toevoeging aan de jurisprudentie over privacy van werknemers, en daar zijn we uiteraard trots op.

specialismen voor dit project

Specialties