arbeidsovereenkomsten

Jurato-contract-onderhandeling

Wijzigingen arbeidsrecht door WWZ

De eerste wijzigingen door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. De wijzigingen hebben betrekking op: de aanzegplicht, de proeftijd en het concurrentiebeding, en geven aanleiding om uw arbeidsovereenkomst(en) kritisch onder de loep te nemen. Proeftijd Vanaf 1 januari 2015 mag geen proeftijd

Lees verder »