niet-staken

Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-18

Weigering mediation door zieke werknemer: ontslag?

Ziekte en/of arbeidsconflict In de praktijk komt het veel voor dat een werknemer eerst arbeidsongeschikt raakt door ziekte en dat daarna tijdens het ziekteverlof een meningsverschil met de werkgever ontstaat, bijvoorbeeld over het re-integratieproces. De bedrijfsarts adviseert in dergelijke situaties vaak bemiddeling in de vorm van mediation. Een arbeidsongeschikte werknemer

Lees verder »