Wat te doen bij een (mogelijk) faillissement?

Wat te doen bij een (mogelijk) faillissement?

Kennis

Er kan zich een situatie voor doen waarin jouw onderneming (tijdelijk) niet kan voldoen aan betalingsverplichtingen. De coronacrisis is hier een voorbeeld van. Wat kun je doen indien jouw onderneming in financieel zwaar weer verkeert of dreigt te verkeren? En wat als dit leidt tot een faillissement?

Jurato heeft een whitepaper ontwikkeld waarin belangrijke aandachtspunten en tips zijn opgenomen bij een (mogelijk) faillissement. Hierin delen we onze kennis over de verschillende mogelijkheden om uit deze financieel verslechterde positie te geraken.

Niet elke mogelijkheid is de juiste ‘route’ voor jouw onderneming. De routekeuze is van essentieel belang om kansen te benutten, een succesvolle herstructurering te laten plaatsvinden en/of eventuele aansprakelijkheid te voorkomen. Het is belangrijk dat naar alle specifieke omstandigheden wordt gekeken, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken welke optie de beste oplossing biedt voor jou als ondernemer en welke (juridische) acties daarbij van belang zijn.

Download hier je whitepaper    'Goed advies zorgt er vaak voor
    dat faillissement voorkomen kan worden.'

    Neem contact op

    Advies