opzegging

Jurato-algemene-voorwaarden

Duurovereenkomst opzeggen. Kan dat?

Het komt wel eens voor dat partijen al jarenlang samenwerken en dat één van de partijen besluit de overeenkomst op te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan een onderhouds- of serviceovereenkomst, distributieovereenkomsten of overeenkomst van opdracht. Kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd geldt zomaar worden opgezegd? (Niet) schriftelijk Als een overeenkomst

Lees verder »