zorgplicht

dutch-postbox-2-1576132-1

Zorgplicht werkgever reikt ver

In hoeverre bent u als werkgever aansprakelijk indien één van uw werknemers schade lijdt tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden? Hoofdregel werkgeversaansprakelijkheid De hoofdregel ten aanzien van werkgeversaansprakelijkheid luidt dat een werkgever in beginsel aansprakelijk is wanneer een werknemers schade lijdt tijdens het verrichten van werkzaamheden, tenzij de werkgever kan

Lees verder »