Slecht betalende klanten leveren het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks een schadepost op van zo’n 10 miljard euro! Heeft u ook last van slecht betalende klanten? Wij hebben de oplossing voor u.

Effectieve incassomaatregelen

Wij innen uw openstaande vorderingen door middel van daadkrachtige incasso. Uiteraard met zorgvuldigheid en respect voor uw klant. Allereerst starten we een buitengerechtelijke fase waarin de betreffende klant in gebreke wordt gesteld en/of een betalingsregeling wordt getroffen. Blijft betaling uit? Dan wordt er een gerechtelijk traject opgestart om ervoor te zorgen dat u alsnog betaald krijgt. De kosten die hiermee gepaard gaan worden door ons eveneens op de wanbetaler verhaald.

Neem uw bedrijfsvoering kritisch onder de loep!

Slecht betalende klanten zijn ook een aanleiding om uw bedrijfsvoering eens kritisch onder de loep te nemen. Problemen met slecht betalende klanten kunnen namelijk worden voorkomen door (leverings)afspraken duidelijk (vooraf) vast te leggen en zekerheden te stellen. Bijvoorbeeld door middel van goede algemene voorwaarden en (model)contracten. Daarmee creëert u een sterke juridische basis voor uw onderneming bij eventuele discussies.

Heeft u behoefte aan een goed juridisch fundament of last van slecht betalende klanten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag om u zorgeloos te laten ondernemen!