Esther Koppelaar

Eefje van Dongen Fotografie_Jurato_portretten april2023-WR-16 2

Loon tijdens derde jaar ziekte

De loondoorbetalingverplichting bij arbeidsongeschiktheid is opgenomen in 7:629 BW en regelt de verplichting van de werkgever om het loon van de arbeidsongeschikte werknemer gedurende  de eerste 104 weken door te betalen.

Lees verder »
passport-g24f83e89b_1280

Mag een werknemer zonder toestemming op (zomer)vakantie?

De zomervakantie inmiddels begonnen, waardoor de meeste mensen binnenkort met vakantie zullen gaan. Bij het plannen van een vakantie hoort het indienen van de aanvraag van vakantie bij de werkgever. Vaak worden vakantieaanvragen ter goedkeuring ver van tevoren ingediend  en is de verwachting dat de werknemer tijdig toestemming krijgt om

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - HR-54_cut

Hoe kan ik beoordelen of ik een zzp’er of werknemer ben?

Een zzp’er is iemand die als zelfstandig ondernemer zonder personeel voor zichzelf werkt op basis van een overeenkomst van opdracht of overeenkomst tot aanneming van werk. Als zzp’er heb je bepaalde vrijheden en fiscale voordelen die je als werknemer niet hebt. Zo kun je als zzp’er je eigen werktijden bepalen,

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-27

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op de werkvloer is grensoverschrijdend gedrag een serieus probleem dat nog altijd te vaak voorkomt. Grensoverschrijdend gedrag kan in verschillende vormen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan gevallen van seksuele intimidatie, pesten en agressie. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om jouw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dit betekent

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-18

Weigering mediation door zieke werknemer: ontslag?

Ziekte en/of arbeidsconflict In de praktijk komt het veel voor dat een werknemer eerst arbeidsongeschikt raakt door ziekte en dat daarna tijdens het ziekteverlof een meningsverschil met de werkgever ontstaat, bijvoorbeeld over het re-integratieproces. De bedrijfsarts adviseert in dergelijke situaties vaak bemiddeling in de vorm van mediation. Een arbeidsongeschikte werknemer

Lees verder »