Jurato

Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-35

De meest gestelde vragen omtrent het omgevingsrecht

1. Voor welke activiteiten moet ik een omgevingsvergunning aanvragen? Het kan zijn dat je een omgevingsvergunning aan dient te vragen voordat je bepaalde activiteiten mag ondernemen. De belangrijkste activiteiten waarvoor een vergunning is vereist, zijn de volgende activiteiten: bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties, sloopwerkzaamheden, bevestiging alarm aan bedrijfspand, maatregelen om brandveiligheid

Lees verder »
Afwijken bestemmingsplan

De meest gestelde vragen omtrent het vastgoedrecht

1. Hoe kan ik ervoor zorgen dat een aannemer zijn werkzaamheden herstelt indien deze niet goed zijn uitgevoerd? Wij zien vaak dat in een dergelijke situatie door de opdrachtgever een derde ingeschakeld wordt om de herstelwerkzaamheden te verrichten. Toch moet degene die de werkzaamheden niet goed uitgevoerd heeft de kans

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-39

Hoe sluit ik aansprakelijkheid uit in een contract?

Als ondernemer worden er veel overeenkomsten gesloten en worden er producten en diensten geleverd. Hierbij is er een risico om aansprakelijk gesteld te worden als er onverhoopt iets niet helemaal goed is gegaan. Aansprakelijkheid binnen een contract kan leiden tot hoge schadeclaims. Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld, kost dit in

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-41

Mag een werknemer gesprekken met de werkgever opnemen?

Een werkgever voert geregeld gesprekken met werknemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een functionerings- of herplaatsingsgesprek. Meestal worden schriftelijke aantekeningen gemaakt van deze gesprekken, zodat beide partijen op een later moment nog weten wat zij hebben besproken. Soms zijn er echter ook gevallen waarin de werknemer deze gesprekken opneemt. Maar mag

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-39

Wanneer kan ik mijn koopovereenkomst ontbinden?

Als je als koper een koopovereenkomst hebt gesloten en de wederpartij komt deze niet na, dan heb je het recht deze koopovereenkomst te ontbinden. Dit is opgenomen in artikel 6:265 BW. Voorwaarden Er gelden twee voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. De eerste voorwaarde is dat de tekortkoming de ontbinding

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Jurato Portretten sept 2021- WR-43

Zeven elementen sterk

Om onze klanten zo goed mogelijk te helpen met het op orde brengen van de juridische huishouding van hun onderneming, werkt Jurato Bedrijfsjuristen met een schijf van zeven elementen. Het is van belang voor ieder bedrijf om alle onderdelen uit deze schijf bespreekbaar te maken (of: inzichtelijk te hebben). Als

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_WR-46

Wijs je werknemers op het vervallen van vakantiedagen!

De zomervakantie komt weer langzaam in zicht. Waar de meeste werknemers gedurende een jaar geregeld vakantie opnemen, zijn er ook werknemers die dit niet of nauwelijks doen. Werknemers zijn niet verplicht om alle vakantiedagen waar zij jaarlijks recht op hebben in hetzelfde jaar op te nemen. Maar hoe lang blijven

Lees verder »
Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren tegen discriminatie

  Ook op de arbeidsmarkt blijft discriminatie een probleem. Bij sollicitaties hebben mensen met een migratieachtergrond minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Ook herkomst is een veelgehoorde discriminatiegrond op de werkvloer. Maar ook geslacht, godsdienst en seksuele gerichtheid zijn veelgehoorde discriminatiegronden. Of anoniem solliciteren helpt tegen discriminatie

Lees verder »
Coronavirus en arbeidszaken

Liveblog: juridische gevolgen van het coronavirus

De bedrijfsjuristen van Jurato houden je middels onderstaand liveblog op de hoogte van de juridische gevolgen van het coronavirus. Daarnaast kun je vrijblijvend contact opnemen met onze bedrijfsjuristen voor dringende vragen omtrent dit onderwerp. Juridische aspecten coronavirus (18): overmacht of onvoorziene omstandigheden? Datum: 15 oktober 2020   Al eerder schreven

Lees verder »