Knowledge

Anoniem solliciteren tegen discriminatie

Anoniem solliciteren tegen discriminatie

Knowledge

 

Ook op de arbeidsmarkt blijft discriminatie een probleem. Bij sollicitaties hebben mensen met een migratieachtergrond minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Ook herkomst is een veelgehoorde discriminatiegrond op de werkvloer. Maar ook geslacht, godsdienst en seksuele gerichtheid zijn veelgehoorde discriminatiegronden. Of anoniem solliciteren helpt tegen discriminatie moet nog blijken. Wel zien we de eerste bedrijven deze nieuwe manier van selecteren langzaam toepassen.

De aanleiding

Een baan vinden kan normaal gesproken al lastig zijn, maar is soms nog moeilijker afhankelijk van je etnische achtergrond, blijkt uit onderzoek. Uit onderzoek van de UvA en Universiteit Utrecht, die ruim 4200 sollicitatiebrieven verstuurden tussen 2016 en 2018, blijkt dat mensen met een migratieachtergrond al voordat zij aan de slag kunnen, minder kans hebben om aangenomen te worden voor een functie. In deze onderzoeken werd gebruik gemaakt van fictieve namen, maar gereageerd op bestaande vacatures. De conclusie kun je vast al raden: met een Nederlandse achtergrond heb je een grotere kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie. Vooral mensen met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond werden gediscrimineerd, zij hadden 40 procent minder kans om een reactie te krijgen.

Motivatie voor bedrijven

Toch staan er veel bedrijven open voor verandering. Zo zijn de eerste bedrijven bezig met het toepassen van anoniem solliciteren. Zo proberen zij meer diversiteit in het personeelsbestand te creëren en iedereen een gelijke kans te geven. Een andere motivatiegrond dat door de bedrijven wordt genoemd is dat zij een kantoor willen bieden aan het personeel, waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen kansen krijgt op basis van zijn of haar kwaliteiten.

hoe het werkt

Normaal gesproken uploaden of sturen kandidaten hun hele cv inclusief naam, foto, geboortedatum et cetera. Nu worden de kandidaten gevraagd hun cv te anonimiseren. Hierdoor kom je slechts te weten wat iemands ervaring is. Voor sommige kandidaten zal dit ingewikkeld zijn. Iets herschrijven wat al klaar ligt. Echter, als kandidaten het lastig vinden, kan er intern een vertrouwenspersoon worden aangewezen die niet betrokken is bij de selectie die dat cv screent, om te zorgen dat het echt anoniem is.

Het anoniem solliciteren maakt wel dat een goede cv des te belangrijker wordt. Wanneer je slechts beoordeeld kunt worden op je kwaliteiten en ervaringen, valt er niet meer te schuilen achter een mooie foto, bekende (achter-)naam, herkomst of geslacht. Bedrijven komen in gesprek met de beste kandidaten en de kandidaten krijgen ieder gelijke kansen.

Conclusie

Op de vraag welke doelgroepen hiermee geholpen zijn kun je veilig stellen: elke doelgroep waarvan je je moet afvragen of ze zich eerlijk bejegend voelen tijdens een sollicitatieproces. Het is de bedoeling dat iedereen hiervan moet kunnen profiteren, dus geen negatieve of positieve discriminatie. De vraag blijft natuurlijk wel of er in de tweede ronde van de selectieprocedure niet alsnog gediscrimineerd wordt. Maar dan hebben kandidaten, die normaal gesproken misschien niet zouden worden uitgenodigd, tenminste een kans gehad om de potentiële werkgever te enthousiasmeren en/of overtuigen van zijn of haar kwaliteiten.