Knowledge

Met welke wet- en regelgeving moet een webshop rekening houden?

Met welke wet- en regelgeving moet een webshop rekening houden?

Knowledge

Uit wet- en regelgeving volgen verschillende verplichtingen die voor een webshop gelden. In deze blog leggen wij op hoofdlijnen uit welke regels er gelden met betrekking tot het verstrekken van informatie, het bestelproces, cookies en reviews.

Informatieverplichtingen

Een webshop is verplicht om verschillende informatie te vermelden. In de praktijk vind je deze informatie vaak in de footer van een webshop. Hieronder tref je een opsomming aan van alle informatie die moet worden vermeld:

Het bestelproces

Ook het bestelproces moet aan verschillende wettelijke verplichtingen voldoen. Zo moet het bestelproces in ieder geval uit een invul-, controle- en correctiepagina bestaan. Het doel hiervan is voorkomen dat er fouten worden gemaakt in bijvoorbeeld ingevulde gegevens of bestelde producten.

Daarnaast moet in het bestelproces bij de bestelknop een tekst worden vermeld waaruit duidelijk blijkt dat de klant een betalingsverplichting aangaat, zodat hierover geen misverstand kan ontstaan. Uit de rechtspraak blijkt dat de tekst “bestelling met betalingsverplichting” bijvoorbeeld aan deze verplichting voldoet.

Als het bestelproces en de bestelknop niet aan de wettelijke vereisten voldoet, bestaat er het risico dat een overeenkomst vernietigbaar is. Het gevolg van vernietiging is dat de reeds geleverde producten (en betalingen) teruggedraaid moeten worden.

Reviews

Ten aanzien van reviews geldt dat een webshop nepreviews moet tegengaan. Dit brengt met zich mee dat een webshop in ieder geval:

Sancties

Als een webshop wet- en regelgeving overtreedt dan bestaat er het risico op hoge boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan opleggen.

Contact

Wil je meer weten over de wet- en regelgeving die voor webshops gelden of heb je vragen, neem dan gerust contact op met één van onze bedrijfsjuristen. Dat kan via office@jurato.nl of bel naar 0318 860 323. Wij helpen je graag verder!