webshop

Jurato-portretten oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-9_2- 2

Gezag van een leidinggevende ondermijnen; waar ligt de grens?

Onze arbeidsjuristen ontvangen deze vraag vaak. Het is een frustrerende situatie als een werknemer steeds weer gedrag eigengereid gedrag vertoont en daarmee het gezag van zijn leidinggevende ondermijnt. Hoezeer je ook als leidinggevende weet dat je een wettelijk instructierecht hebt, is het “speelveld” toch een grijs gebied, en dat voelt

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Jurato_portretten april2023-WR-16 2

Loon tijdens derde jaar ziekte

De loondoorbetalingverplichting bij arbeidsongeschiktheid is opgenomen in 7:629 BW en regelt de verplichting van de werkgever om het loon van de arbeidsongeschikte werknemer gedurende de eerste 104 weken door te betalen.

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - HR-20

Met welke wet- en regelgeving moet een webshop rekening houden?

Uit wet- en regelgeving volgen verschillende verplichtingen die voor een webshop gelden. In deze blog leggen wij op hoofdlijnen uit welke regels er gelden met betrekking tot het verstrekken van informatie, het bestelproces, cookies en reviews. Informatieverplichtingen Een webshop is verplicht om verschillende informatie te vermelden. In de praktijk vind

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-60

Liegen op een sollicitatie?!

Iedereen vertelt weleens een leugen. Soms een leugen “voor eigen bestwil” en soms een leugen met grotere gevolgen dan in eerste instantie voorzien. Maar hoe zit dit nou als een sollicitant liegt tijdens de sollicitatie? Komt diegene daar dan gewoon mee weg? En wat is ertegen te doen? Helaas komt

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-38

Herfst en COVID-19 op de werkvloer

In de afgelopen twee jaren heeft misschien wel iedere werkgever en werknemer er in meer of mindere mate mee te maken gehad: een meningsverschil over de zin of onzin van alle coronamaatregelen, en meer specifiek over maatregelen op de werkvloer. Het blijft zoeken naar wat er kan en mag en

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-50

Aandeelhoudersgeschil: Uitstoting van een aandeelhouder

Indien een besloten vennootschap twee aandeelhouders heeft die ieder 50% van de aandelen houden, is er geen aandeelhouder met doorslaggevende zeggenschap. In geval van onenigheid tussen twee aandeelhouders, kunnen belangrijke besluiten binnen de onderneming bij een 50%-50% verdeling niet worden genomen. Dit wordt ook wel een ‘deadlock’ genoemd. In de

Lees verder »