Knowledge

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders B.V. in bijzondere omstandigheden

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders B.V. in bijzondere omstandigheden

Knowledge

In de hoofdregel is een bestuurder voor de schulden van de besloten vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk. Dit kan echter in bijzondere omstandigheden anders zijn. De bestuurder moet dan, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitvoering, een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en de omstandigheden van het geval.

Kantonrechter doet uitspraak

De kantonrechter oordeelde in een recente uitspraak dat in de kwestie de bestuurders nalatig hebben gehandeld ten opzichte van het nakomen van de in de cao genoemde controleplicht. De bestuurders hadden willens en wetens de toepasselijke cao niet nageleefd. Zij hebben eveneens stilgezeten, en er is niet gesteld of gebleken dat zij zich op enige manier hebben ingespannen om aan de controleplicht te voldoen. De kantonrechter oordeelde dat geen redelijk handelend bestuurder zo zou hebben gehandeld en dat er op geen enkele manier medewerking is verleend aan de controle, terwijl zij dit verplicht waren. Het verweer dat controle geen prioriteit had, is daarvoor geen rechtvaardiging. Gezien dit kan de bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Dit brengt hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders van de rechtspersoon met zich mee. De indirecte bestuurders zijn ook aansprakelijk aangezien zij eveneens niet hebben meegewerkt aan de controleplicht van de cao.

Als bestuurder van een besloten vennootschap is het dan ook van groot belang om je verplichtingen en verantwoordelijkheden als bestuurder zorgvuldig na te komen, bij gebreke waarvan je als bestuurder van een besloten vennootschap persoonlijk aansprakelijk kunt zijn.

Contact

Heb je als bestuurder hier meer vragen over of speelt een dergelijk geval? Neem dan rechtstreeks per e-mail contact op met onze juristen uit het vakteam Ondernemen/M&A. Of stuur je bericht via office@jurato.nl. Ons even bellen mag natuurlijk ook: 0318 860 323. Wij helpen je graag verder!