Knowledge

De Franchiseovereenkomst

De Franchiseovereenkomst

Knowledge

Een franchiseovereenkomst is een juridisch contract tussen twee partijen, namelijk de franchisegever en de franchisenemer. Deze overeenkomst regelt de voorwaarden en afspraken waarbij de franchisegever toestemming geeft aan de franchisenemer om het recht te gebruiken om een bedrijf te exploiteren onder het handelsmerk, de naam en het bedrijfsmodel van de franchisegever.

In een franchiseovereenkomst worden doorgaans de taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden van zowel de franchisegever als de franchisenemer duidelijk gedefinieerd. Hieronder vind je een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van een franchisegever en franchisenemer.


Taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de franchisegever

 1. Leveren van het franchiseconcept: De franchisegever is verantwoordelijk voor het verstrekken van het franchiseconcept aan de franchisenemer. Dit omvat het bedrijfsmodel, het handelsmerk, het merk, de producten/diensten, marketingstrategieën en operationele richtlijnen.
 2. Training: De franchisegever moet training en ondersteuning bieden aan de franchisenemer om hen voor te bereiden op het beheer van het franchisedienst of de franchisewinkel. Dit kan bestaan uit initiële training voorafgaand aan de opening en doorlopende training na de start.
 3. Ondersteuning en begeleiding: De franchisegever moet de franchisenemer doorlopende ondersteuning bieden met betrekking tot bedrijfsvoering, marketing, operationele processen en eventuele updates aan het franchiseconcept.
 4. Marketing en reclame: De franchisegever is vaak verantwoordelijk voor het ontwikkelen van marketing- en reclamecampagnes op nationaal of regionaal niveau. Dit kan onder andere het leveren van marketingmaterialen, advertenties en promotiemateriaal omvatten.
 5. Onderzoek en ontwikkeling: De franchisegever kan verantwoordelijk zijn voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of verbeteringen aan het huidige franchiseconcept.
 6. Kwaliteitscontrole: De franchisegever moet toezicht houden op de kwaliteit en consistentie van de franchisedienst om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de normen van het merk.


Taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de franchisenemer

 1. Betaling van vergoedingen: De franchisenemer moet de franchisegever betalen voor het recht om het franchiseconcept te gebruiken.
 2. Lokalisatie en inrichting: De franchisenemer is verantwoordelijk voor het vinden en inrichten van een geschikte locatie voor het bedrijf volgens de richtlijnen van de franchisegever.
 3. Operationele naleving: De franchisenemer moet het franchiseconcept in overeenstemming met de vastgestelde normen en operationele richtlijnen uitvoeren.
 4. Marketinginspanningen: De franchisenemer moet mogelijk lokale marketing- en reclame-inspanningen uitvoeren, naast het deelnemen aan gecoördineerde campagnes van de franchisegever.
 5. Rapportage: De franchisenemer moet vaak regelmatig rapporteren aan de franchisegever met betrekking tot omzet, operationele prestaties en andere relevante informatie.
 6. Non-concurrentiebeding: De franchisenemer moet zich houden aan eventuele non-concurrentiebedingen in de franchiseovereenkomst die het starten van concurrerende activiteiten beperken.


Het is van cruciaal belang dat beide partijen hun respectieve taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden volledig begrijpen en naleven om een succesvolle en harmonieuze samenwerking te garanderen. Een goed gestructureerde franchiseovereenkomst helpt duidelijkheid te scheppen en mogelijke conflicten te voorkomen.


Uitgebreid advies

Mocht je uitgebreider advies willen over de franchiseovereenkomst, neem dan gerust contact op met vakteam Ondernemen/M&A. Onze collega’s helpen je verder op weg.  Of neem contact op via office@jurato.nl of 0318 – 860 323.