Knowledge

Wet goed verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap

Knowledge

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden, met als doel het voorkomen en tegengaan van ongewenste praktijken op de woningmarkt.

In de wet geregeld

Om dit doel te bewerkstelligen, wordt in de wet onder meer het volgende geregeld: 

Daarnaast wordt het op basis van genoemde wet mogelijk voor huurders om anoniem en kosteloos melding te doen bij de gemeente indien de verhuurder zich niet aan de regels van goed verhuurderschap houdt. De gemeente dient deze melding vervolgens te onderzoeken en waar nodig tot handhaving over te gaan. 

Sancties

De sancties op het niet naleven van de verplichtingen die de Wet goed verhuurderschap aan verhuurder oplegt zijn fors. Zo kan er een bestuurlijke boete ter hoogte van € 21.750,- worden opgelegd, die bij herhaling van de overtreding kan oplopen tot maar liefst € 87.000,-. Als ultimum remedium kan de gemeente zelfs overgaan tot handhaving op de verhuurvergunning en inbeheername van het betreffende vastgoed. Bij inbeheername zal de gemeente onder andere het gebruik van de woonruimte gaan beheren, huurpenningen innen en zorgdragen voor het uitvoeren van (achterstallig) onderhoud, waarvan de kosten voor rekening van de verhuurder komen. 

Dit is slechts een kleine greep uit de veranderingen die de Wet goed verhuurderschap met zich brengt. Het is dan ook als verhuurder van groot belang dat jij jouw (model)huurovereenkomsten en de daarbij behorende algemene voorwaarden daarop aanpast.  

Contact

Heb je vragen en/of behoefte aan juridisch advies? Neem gerust contact op met office@jurato.nl of bel naar 0318 860 323. Wij helpen je graag verder!