huurovereenkomst

Jurato-portretten + sfeerbeelden januari 2023 - Eefje van Dongen Fotografie - HR-2 copy

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden, met als doel het voorkomen en tegengaan van ongewenste praktijken op de woningmarkt. In de wet geregeld Om dit doel te bewerkstelligen, wordt in de wet onder meer het volgende geregeld:  Daarnaast wordt het op basis van genoemde

Lees verder »
Bedrijfspandverhuurder opgelet

Huurovername, lastiger dan gedacht?

Huurovername, lastiger dan gedacht? Door een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag blijkt maar weer eens dat een huurovername (ook wel indeplaatsstelling) niet zomaar mag worden tegengehouden door een verhuurder en er zelfs sprake kan zijn van een huurovername ondanks dat daar geen overeenstemming over is bereikt. Hoe voorkom

Lees verder »
DIGITAL CAMERA

Beëindigen huurovereenkomst bedrijfsruimte: lastiger dan gedacht!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Als u een bedrijfsruimte huurt of verhuurt, gelden in principe de algemene wettelijke regels die voor elke huurovereenkomst gelden. Daar komt bij dat er voor de (ver)huur van een bedrijfsruimte een aantal afwijkende bepalingen geldt. Deze hebben betrekking op de duur van de overeenkomst, de wijze waarop de huurovereenkomst beëindigd

Lees verder »
fireworks-blog

Ontbinding huurcontract door aanwezigheid vuurwerk mogelijk?

Eerder dit jaar boog Rechtbank Den Haag zich over een zaak waarbij woningstichting Vestia een verzoek tot ontbinding van een huurcontract heeft ingediend. Reden voor dit verzoek: in de woonruimte is een grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen. De verhuurder, Vestia, vindt dat de huurders in strijd hebben gehandeld met het huurcontract

Lees verder »
ROZ-huur-1

Nieuw ROZ-model vastgesteld voor huurcontract woonruimte

Binnen de zakelijke verhuur van vastgoed worden de zogenaamde ‘ROZ-modellen’ gezien als dé standaard voor het opstellen van juridische stukken. De ROZ-modellen zijn juridisch goede en praktisch toepasbare voorbeelden van onder andere huurovereenkomsten voor woon-  of winkelruimte. Deze modellen zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ): een platform

Lees verder »
Catering

Een gemengde overeenkomst, welke regels gelden?

Bij verschillende soorten overeenkomsten horen ook verschillende wettelijke bepalingen. In sommige gevallen voldoet een overeenkomst echter aan de omschrijving van twee of meer door de wet benoemde overeenkomsten. Dit wordt een ‘gemengde overeenkomst’ genoemd. Welke wettelijke bepalingen zijn in dat geval van toepassing? Uitspraak Hoge Raad over cateringovereenkomst De Hoge

Lees verder »