Knowledge

Nieuw ROZ-model vastgesteld voor huurcontract woonruimte

Nieuw ROZ-model vastgesteld voor huurcontract woonruimte

Knowledge

Binnen de zakelijke verhuur van vastgoed worden de zogenaamde ‘ROZ-modellen’ gezien als dé standaard voor het opstellen van juridische stukken. De ROZ-modellen zijn juridisch goede en praktisch toepasbare voorbeelden van onder andere huurovereenkomsten voor woon-  of winkelruimte. Deze modellen zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ): een platform voor professionele partijen in het vastgoed. Per 18 april jl. is het nieuwe ROZ-model voor de huurovereenkomst van woonruimte vastgesteld. Het betreft een uitgebreide herziening van het oude ROZ-model welke dateert uit 2003.

Uitgebreide keuzemogelijkheden in nieuw ROZ-model

In het nieuwe ROZ-model worden diverse keuzemogelijkheden aangeboden, inclusief een toelichting daarop. Hierdoor wordt het gebruiksgemak van dit ROZ-model aanzienlijk vergroot. Zo kan onder andere op eenvoudige wijze worden gekozen worden voor de optie om een huurovereenkomst aan te gaan voor:

Deze opties vloeien onder andere voort uit de verandering in de huidige verhuurmarkt, waarin met name de Wet Doorstroming huurmarkt 2015 een rol in speelt. Deze wet is in werking getreden per 1 juli 2016 en zorgt ervoor dat de mogelijkheden voor het aangaan van tijdelijke huurovereenkomsten worden uitgebreid.

Dringend eigen gebruik voor de verhuurder

Bovendien worden in het nieuwe ROZ-model mogelijkheden geboden om aan te geven dat de woning wordt verhuurd aan specifieke doelgroepen. Denk aan studenten, promovendi of grote gezinnen. In de huurovereenkomst staat vermeld dat, na beëindiging van de huurovereenkomst, het gehuurde pand of de ruimte opnieuw aan één van de genoemde doelgroepen zal worden verhuurd.

Dit is een voordeel voor de verhuurder. Wanneer een huurder namelijk niet meer tot de doelgroep behoort, kan de huurovereenkomst op relatief eenvoudige wijze kan worden beëindigd. Denk bijvoorbeeld aan een huurder die door het behalen van een diploma geen student meer is.  De grond voor beëindiging is dringend eigen gebruik voor de verhuurder. Met deze regeling wordt beoogd dat de doorstroom op de huurmarkt wordt vergroot.

Boetebepaling in de Algemene Bepalingen

De ROZ heeft ervoor gekozen om de boetebepaling vanaf nu op te nemen in de huurovereenkomst zelf. Voorheen stond de boetebepaling vermeld in de Algemene Bepalingen van de huurovereenkomst. In de Algemene Bepalingen staat nu nog wel een toelichting op de boetebepaling. Zo kan de huurder bijvoorbeeld een boete krijgen bij overlast door zijn huisdieren. Ook verhuur van de woning via AirBnB of soortgelijke organisaties is niet toegestaan, tenzij de huurder vooraf toestemming heeft gekregen van de verhuurder.

De oude boetebepaling uit het WOZ-model van 2003 was vaak een punt van discussie tussen partijen, mede met het oog op de (on)redelijkheid. De boete was namelijk soms hoger dan de niet-betaalde huur, waardoor het z’n doel voorbij schoot. De functie van de boete is immers om een financiële prikkel te geven aan de huurder om de huur op tijd te betalen. Door de hoogte van de boetes hebben veel rechters, waaronder ook Europese, een streep gezet door het boetebeding.  De ROZ heeft daarom geprobeerd om de formulering van de boetebepaling in de lijn te brengen met (Europese) jurisprudentie. Toekomstige gerechtelijke uitspraken zullen uitwijzen of de boetebepaling op deze manier wel voldoet.

Advies over het opstellen van een huurovereenkomst?

Heeft u behoefte aan advies bij de verhuur van woonruimte of wenst u een huurovereenkomst op te laten stellen? Of bent u een huurder en wilt u een huurcontract laten nakijken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.