Knowledge

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst?

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst?

Knowledge

Soms is een stageovereenkomst ongewenst toch een arbeidsovereenkomst. Dat wil natuurlijk geen enkele werkgever. Waar moet je op letten om dit te voorkomen? Met andere woorden: wanneer heeft een stagiair recht op loon in plaats van stagevergoeding?

Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Stageovereenkomsten vertonen dikwijls kenmerken van een arbeidsovereenkomst. In sommige gevallen kan een stagiair alleen de praktijkervaring in het kader van de opleiding opdoen door mee te werken in het algemene arbeidsverkeer. De werkzaamheden die de stagiair dan verricht, zijn vergelijkbaar met wat een werknemer doet. De scheidslijn tussen stage en werknemersschap is soms dun. Een aantal keren is de onduidelijkheid over de scheidslijn tussen stage en werk aan de rechter voorgelegd. Uit die rechtspraak kunnen we afleiden dat iemand die stage loopt toch als werknemer kan worden beschouwd als die stage wordt vervuld “onder voorwaarden die voor reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst gelden”.

Ook leert de rechtspraak ons dat bij een stageovereenkomst de nadruk moet liggen op het opdoen van werkervaring, als onderdeel van de studie, waarbij ook gekeken wordt naar de bedoelingen van partijen. Van belang is dus dat de werkzaamheden van de stagiair in overwegende mate “in het belang van de opleiding en het opdoen van eigen kennis” worden verricht. Werknemers doen hun werk in het belang van het bedrijf van hun werkgever: hier ligt het belangrijkste verschil.

Deze criteria zijn helaas niet altijd heel duidelijk in de praktijk, omdat steeds weer gekeken moet worden naar de concrete omstandigheden van elk geval.

Recent heeft een rechter een stageovereenkomst toch als arbeidsovereenkomst bevonden, precies om deze reden. De rechtbank vond dat een tandartsassistente met een BBL opleiding haar werkzaamheden “niet in overwegende mate in het teken van het opdoen van kennis en ervaring en in het belang van de opleiding” deed, zodat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Deze tandartsassistente werd door het bedrijf zelfstandig ingezet voor baliewerkzaamheden, bestellingen, afspraken maken, openen en sluiten van de praktijk en schoonmaakwerkzaamheden. De rechter vond ook relevant dat er op de “stagiaire” werd gerekend en dat zij als vervanger werd ingezet bij afwezigheid van andere assistenten.

Hier ligt een aandachtspunt voor werkgevers, zeker in tijden van personeelstekort. Als een stagiair teveel als werknemer wordt behandeld, verschuift het criterium “in het belang van de opleiding” naar “in het belang van de organisatie”. De rechter kan dan oordelen dat sprake is van reële arbeid, althans (persoonlijke) arbeid. Dat de tandartsassistente formeel nog niet gekwalificeerd was om alle handelingen te mogen verrichten, maakt dit niet anders.

Advies aan werkgevers

Ons advies is alertheid over het doel van de werkzaamheden van de stagiair. Laat het niet teveel gericht zijn op wat jouw organisatie nodig heeft, maar focus op het opdoen van kennis en ervaring die nodig is voor de opleiding. Een goed contract met duidelijke bepalingen is heel belangrijk, want het enkele feit dat boven een contract “stageovereenkomst” staat, is niet voldoende. Het gaat om de feiten.

Contact

Heb je hier meer vragen over of wil je jouw stageovereenkomst gecontroleerd hebben door een arbeidsjurist? Twijfel niet en neem gerust rechtstreeks contact op met ons vakteam Arbeid. Of stuur je bericht via office@jurato.nl. Ons even bellen mag natuurlijk ook: 0318 860 323. Wij helpen je graag verder!