Knowledge

Ontbinding huurcontract door aanwezigheid vuurwerk mogelijk?

Ontbinding huurcontract door aanwezigheid vuurwerk mogelijk?

Knowledge

Eerder dit jaar boog Rechtbank Den Haag zich over een zaak waarbij woningstichting Vestia een verzoek tot ontbinding van een huurcontract heeft ingediend. Reden voor dit verzoek: in de woonruimte is een grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen. De verhuurder, Vestia, vindt dat de huurders in strijd hebben gehandeld met het huurcontract en een groot gevaar voor omwonenden hebben gecreëerd.

Vuurwerk in slaapkamer

De situatie was als volgt: Vestia verhuurt een woning in Den Haag aan huurders tegen een huurprijs van ruim € 1.300. Op 1 december 2016 is de politie (met een machtiging) de woning binnengetreden. Daarbij heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen in de slaapkamer van de zoon van huurders. Op het moment van aanhouding zagen de agenten dat er zelfs een brandende sigaret in de nabijheid van het vuurwerk aanwezig was.

Conflict met verhuurder

Vestia verzocht de huurders om vrijwillig het huurcontract op te zeggen en de woning te verlaten. Doordat huurders daaraan geen gehoor gaven, stapte de verhuurder naar de rechter met het verzoek het huurcontract te ontbinden en de woonruimte te ontruimen. Vestia onderbouwde het verzoek door aan te geven dat huurders in strijd met het huurcontract handelden. Huurders moeten er namelijk voor zorgdragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt. Bovendien was er in de woning sprake van ontploffingsgevaar. De huurders verweerden zich door aan te geven dat hun zoon zonder medeweten vuurwerk in zijn kamer had opgeslagen en dat zij geen alternatieve woonruimte hebben.

Ontbinding huurcontract

De kantonrechter maakt daar korte metten mee. Hij acht het niet geloofwaardig dat de huurders niets wisten van de gedragingen van hun zoon. Het vuurwerk lag open en bloot verspreid in de slaapkamer. De kantonrechter oordeelde dat voldoende is komen vast te staan dat er in strijd met goed huurderschap is gehandeld. Bovendien oordeelde hij dat er overlast in de vorm van gevaar is ontstaan voor omwonenden. Het verzoek van Vestia wordt dan ook volledig toegewezen; binnen twee weken dienden de huurders de woning te verlaten.

Huurrecht

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder met betrekking tot een huurovereenkomst voor een woning? Of betreft het een huurovereenkomst bedrijfsruimte? De juristen van Jurato zijn gespecialiseerd in huurrecht en kunnen u bijstaan. Neem contact met ons op voor meer informatie.