Knowledge

Een gemengde overeenkomst, welke regels gelden?

Een gemengde overeenkomst, welke regels gelden?

Knowledge

Bij verschillende soorten overeenkomsten horen ook verschillende wettelijke bepalingen. In sommige gevallen voldoet een overeenkomst echter aan de omschrijving van twee of meer door de wet benoemde overeenkomsten. Dit wordt een ‘gemengde overeenkomst’ genoemd. Welke wettelijke bepalingen zijn in dat geval van toepassing?

Uitspraak Hoge Raad over cateringovereenkomst

De Hoge Raad heeft op 10 maart 2017 een uitspraak gedaan ten aanzien van een overeenkomst die door partijen is aangeduid als de ‘cateringovereenkomst’. De cateringovereenkomst zag toe op de huur- en exploitatie van een kasteelrestaurant en op het verlenen van cateringactiviteiten door de betreffende huurder/exploitant. De vraag die in deze zaak speelde was of een beroep op huurbescherming kon worden gedaan door de huurder/exploitant.

Splitsing van een gemengde overeenkomst

Volgens de Hoge Raad kan de cateringovereenkomst zowel als een overeenkomst van opdracht (verzorgen van cateringactiviteiten) als een huurovereenkomst (huur/exploitatie van het kasteelrestaurant) worden gekwalificeerd. Kortom: een gemengde overeenkomst.

Om te bepalen welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn, dient volgens de Hoge Raad te worden beoordeeld of de cateringovereenkomst kan worden gesplitst in twee of meer door de wet benoemde overeenkomsten. Als splitsing van de overeenkomst namelijk mogelijk is dan gelden de bepalingen van beide benoemde overeenkomsten naast elkaar. Volgens de Hoge Raad kan de cateringovereenkomst echter niet worden gesplitst aangezien partijen bij het aangaan van de overeenkomst één opdracht beoogden.

Welke regels zijn van toepassing?

Omdat de cateringovereenkomst niet kan worden gesplitst, rijst volgens de Hoge Raad de vraag of één van de twee met elkaar samenhangende overeenkomsten overheerst. De Hoge Raad oordeelde dat het verlenen van cateringactiviteiten zodanig centraal staat en overheerst, enhet huurelement daaraan ondergeschikt is.

De overeenkomst van opdracht is overheersend ten opzichte van de huurovereenkomst. De regels omtrent opzegging van een huurovereenkomst en een overeenkomt van opdracht kunnen niet naast elkaar bestaan. De verschillende bepalingen zijn namelijk onverenigbaar en de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst verzet zich hiertegen. De wettelijke bepalingen van de overeenkomst van opdracht overheersen dus. De huurder/exploitant van het kasteelrestaurant kan dus geen beroep doen op huurbescherming, met verstrekkende gevolgen.

Laat u tijdig adviseren

Bij het aangaan van een overeenkomst kan er sprake zijn van een gemengde overeenkomst met verschillende regels. Dit kan voor een partij soms tot ongewenste situaties leiden. Laat u bij het aangaan van een overeenkomst daarom tijdig adviseren door een bedrijfsjurist. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.