Knowledge

Wijs je werknemers op het vervallen van vakantiedagen!

Wijs je werknemers op het vervallen van vakantiedagen!

Knowledge

De zomervakantie komt weer langzaam in zicht. Waar de meeste werknemers gedurende een jaar geregeld vakantie opnemen, zijn er ook werknemers die dit niet of nauwelijks doen. Werknemers zijn niet verplicht om alle vakantiedagen waar zij jaarlijks recht op hebben in hetzelfde jaar op te nemen. Maar hoe lang blijven de vakantiedagen dan staan wanneer zij niet worden opgenomen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet een verschil worden gemaakt tussen de zogeheten wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waarop de werknemer minimaal recht heeft op grond van de wet. Dat is vier keer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. Deze wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen zes maanden na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die je in 2021 verkrijgt, moeten dus voor 1 juli 2022 worden opgenomen. Doet je werknemer dit niet, dan komen ze te vervallen (tenzij je werknemer een goede reden heeft waarom ze niet zijn opgenomen of jullie hebben dit samen afgesproken).

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra dagen die de werknemer boven het wettelijk minimum aan vakantie krijgt. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd.

Let wel op dat je je werknemers per mail of per brief waarschuwt wanneer de termijn bijna verloopt en de vakantiedagen vervallen. Je moet hen de mogelijkheid bieden alsnog deze vakantiedagen op te nemen. Wanneer je hen niet waarschuwt, komen de vakantiedagen namelijk niet te vervallen en dat houdt in dat de werknemer deze dagen alsnog kan opnemen of dat je ze zelfs allemaal moet uitbetalen wanneer het dienstverband met de werknemer eindigt.

[vc_separator color=”orange”][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”Juridische documenten en contracten nodig?” add_button=”right” btn_title=”Ga naar Contractenshop.nl!” btn_color=”info” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.contractenshop.nl”]Maar wil je geen torenhoge kosten kwijt zijn aan een advocaat? Maak op www.contractenshop.nl ieder juridisch document met onze online tool.[/vc_cta][vc_separator color=”orange”][/vc_column][/vc_row]