Juridisch

Merel Verbeek _ 2-min

Welke veranderingen in het arbeidsrecht zullen plaatsvinden in 2023?

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗮𝗿𝗯𝗲𝗶𝗱𝘀𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁 𝘇𝘂𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗮𝘁𝘀𝘃𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯? Het nieuwe jaar is inmiddels alweer aangebroken en ook in dit jaar worden weer arbeidsrechtelijke wijzigingen ingevoerd in de wet- en regelgeving. Wij willen jullie graag op de hoogte brengen omtrent de inhoud van deze veranderingen die voor zowel werkgever als werknemer

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-34

Geen boetebeding. Lege handen na schending geheimhouding

In veel overeenkomsten die vandaag de dag worden getekend, is een geheimhoudingsbeding vastgelegd. Een geheimhoudingsbeding staat vaak in een arbeids- of vaststellingsovereenkomst en geeft de ondertekenaar het verbod om vertrouwelijke informatie te delen tijdens en na het aangaan van deze overeenkomst. Het wordt sterk aangeraden dat er wordt vastgelegd wat

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-60

Liegen op een sollicitatie?!

Iedereen vertelt weleens een leugen. Soms een leugen “voor eigen bestwil” en soms een leugen met grotere gevolgen dan in eerste instantie voorzien. Maar hoe zit dit nou als een sollicitant liegt tijdens de sollicitatie? Komt diegene daar dan gewoon mee weg? En wat is ertegen te doen? Helaas komt

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-38

Herfst en COVID-19 op de werkvloer

In de afgelopen twee jaren heeft misschien wel iedere werkgever en werknemer er in meer of mindere mate mee te maken gehad: een meningsverschil over de zin of onzin van alle coronamaatregelen, en meer specifiek over maatregelen op de werkvloer. Het blijft zoeken naar wat er kan en mag en

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-50

Aandeelhoudersgeschil: Uitstoting van een aandeelhouder

Indien een besloten vennootschap twee aandeelhouders heeft die ieder 50% van de aandelen houden, is er geen aandeelhouder met doorslaggevende zeggenschap. In geval van onenigheid tussen twee aandeelhouders, kunnen belangrijke besluiten binnen de onderneming bij een 50%-50% verdeling niet worden genomen. Dit wordt ook wel een ‘deadlock’ genoemd. In de

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-60

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Nieuwsitems over ongewenst gedrag op de werkvloer vulden begin dit jaar de voorpagina’s van kranten en nieuwssites. Ook op sociale media regende het aantijgingen jegens collega’s en werkgevers. Maar hoe ga je hier als samenleving mee om?  Als werkgever is het soms lastig om ongewenst gedrag op de werkvloer te

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-35

De meest gestelde vragen omtrent het omgevingsrecht

1. Voor welke activiteiten moet ik een omgevingsvergunning aanvragen? Het kan zijn dat je een omgevingsvergunning aan dient te vragen voordat je bepaalde activiteiten mag ondernemen. De belangrijkste activiteiten waarvoor een vergunning is vereist, zijn de volgende activiteiten: bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties, sloopwerkzaamheden, bevestiging alarm aan bedrijfspand, maatregelen om brandveiligheid

Lees verder »
Afwijken bestemmingsplan

De meest gestelde vragen omtrent het vastgoedrecht

1. Hoe kan ik ervoor zorgen dat een aannemer zijn werkzaamheden herstelt indien deze niet goed zijn uitgevoerd? Wij zien vaak dat in een dergelijke situatie door de opdrachtgever een derde ingeschakeld wordt om de herstelwerkzaamheden te verrichten. Toch moet degene die de werkzaamheden niet goed uitgevoerd heeft de kans

Lees verder »