Knowledge

Geen boetebeding. Lege handen na schending geheimhouding

Geen boetebeding. Lege handen na schending geheimhouding

Knowledge

In veel overeenkomsten die vandaag de dag worden getekend, is een geheimhoudingsbeding vastgelegd. Een geheimhoudingsbeding staat vaak in een arbeids- of vaststellingsovereenkomst en geeft de ondertekenaar het verbod om vertrouwelijke informatie te delen tijdens en na het aangaan van deze overeenkomst.

Het wordt sterk aangeraden dat er wordt vastgelegd wat de consequenties zijn bij overtreding van het geheimhoudingsbeding. Dit wordt gedaan in een zogeheten boetebeding en zorgt ervoor dat wanneer de ondertekenaar de overtreding begaat, dit een boete als gevolg heeft. Hierdoor is het niet nodig om schade aan te tonen en kan simpelweg de boete gevorderd worden. Uiteraard moet er wel bewezen worden dat de ondertekenaar de vertrouwelijke informatie heeft gedeeld.

Wanneer je geen boetebeding in een arbeids- of vaststellingsovereenkomst vastlegt en de ondertekenaar toch vertrouwelijke informatie tijdens of na de overeenkomst naar buiten brengt, is het lastig om een schadevergoeding te verhalen op de ondertekenaar. Het aantonen van geleden schade door het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie kan in sommige gevallen erg lastig zijn. En zonder schade, geen schadevergoeding.

Indien er toch sprake is van aantoonbare schade, kan voor hetzelfde feit geen volledige schadevergoeding worden geëist bovenop de boete. Het is dus aan de eiser om te kiezen voor een volledige schadevergoeding of de boete. Wanneer er gekozen wordt voor het eisen van een schadevergoeding, moet dit worden gedaan op grond van wanprestatie door het schenden van het geheimhoudingsgeding.

Kortom, zonder boetebeding is het lastig om een boete of schadevergoeding te vorderen voor het schenden van het geheimhoudingsbeding. Zorg er dus voor dat dit wordt toegevoegd aan de overeenkomst. Dit voorkomt dat je bij schending met lege handen komt te staan.