Knowledge

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Knowledge

Nieuwsitems over ongewenst gedrag op de werkvloer vulden begin dit jaar de voorpagina’s van kranten en nieuwssites. Ook op sociale media regende het aantijgingen jegens collega’s en werkgevers. Maar hoe ga je hier als samenleving mee om? 

Als werkgever is het soms lastig om ongewenst gedrag op de werkvloer te signaleren. En mocht je als werkgever toch signalen krijgen dat werknemers toch ongewenst gedrag ervaren, dan zijn de vervolgstappen soms nog lastiger. 

Wat houdt ongewenst gedrag nou eigenlijk in?  
Er is geen juridisch kader waarin ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag is vastgelegd. De interpretatie van deze begrippen is hierdoor erg breed. Wanneer classificeer je gedrag als grensoverschrijdend en ongewenst? Het is mogelijk om een normatieve benadering van deze begrippen aan te houden, ofwel het gedrag wijkt af van de norm, dus hoe het hoort. 

Bij klachten over ongewenst gedrag op de werkvloer, dien je als werkgever een onafhankelijke en onpartijdige houding aan te nemen. De expertise van externe specialisten zijn hierbij vaak ook gewenst. Daarbij helpt het om als werkgever te beschikken over een duidelijk beleid en de daarbij horende structuren en systemen. Dit alles zorgt ervoor dat je als werkgever terug kan vallen op dit beleid, maar dat betekent ook dat besluitvormingsprocessen van hoog kwaliteit moeten zijn. Dit geeft een bepaald beeld af aan de werknemers. 

De bedrijfscultuur is voor zowel werknemer als voor werkgever doorslaggevend. Het zorgt namelijk voor de binding tussen alle partijen. Er zijn diverse soorten bedrijfsculturen die op verschillende niveaus binnen een organisatie merkbaar zijn. Door de bedrijfscultuur sterker te maken, kan dat zorgen voor meer cohesie tussen de werknemers en werkgever. Dit geeft als mogelijkheid dat de drempel voor een werknemer bij ongewenst gedrag op de werkvloer lager is. 

Een wetgever heeft veel invloed op de behandeling van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De rechterlijke macht legt de verantwoordelijkheid van het signaleren van en het optreden bij ongewenst gedrag op de werkvloer bij de werkgever. Terwijl in de wet nog wel veel winst te behalen valt. Denk hierbij aan wet- en regelgeving dat toeziet op een (externe) meldplicht. Ook het opleggen van sancties bij het bestuur van een bedrijf wanneer er schade wordt geleden door grensoverschrijdend gedrag, waarmee de bestuurder(s) reeds mee bekend was/zijn. 

Kortom, op veel vlakken is er nog veel winst te behalen, bij de wetgeving, werkgever en werknemer. Speelt er bij jou een kwestie op het gebied van arbeidsrecht en heb je daar advies bij nodig? Neem dan contact op met een van onze juristen.