Knowledge

Hoe sluit ik aansprakelijkheid uit in een contract?

Hoe sluit ik aansprakelijkheid uit in een contract?

Knowledge

Als ondernemer worden er veel overeenkomsten gesloten en worden er producten en diensten geleverd. Hierbij is er een risico om aansprakelijk gesteld te worden als er onverhoopt iets niet helemaal goed is gegaan. Aansprakelijkheid binnen een contract kan leiden tot hoge schadeclaims. Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld, kost dit in de meeste gevallen veel tijd en geld. Iets waar je als ondernemer absoluut niet op zit te wachten.

Exoneratiebeding

Het is mogelijk om de aansprakelijkheid voor schade grotendeels uit te sluiten. Dit wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd. Deze bepaling kan op allerlei plaatsen voorkomen, zoals in een koopovereenkomst, algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden of bijvoorbeeld als onderdeel van een disclaimer op een website.

De inhoud van een exoneratiebeding is eenvoudig: neem een bepaling in een contract of de algemene voorwaarden op waarin je aangeeft dat de aansprakelijkheid voor bepaalde schade is uitgesloten of wordt beperkt. Maar, er moet wel akkoord worden gegeven op dit exoneratiebeding door de wederpartij. Dit doet de wederpartij door akkoord te geven op de overeenkomst en algemene voorwaarden. Inhoudelijk mag dit exoneratiebeding niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zegen. Bovendien mag schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid nooit worden uitgesloten. Iemand is namelijk altijd aansprakelijk voor de toegebrachte schade onder deze omstandigheden.

Consument of bedrijf?

Let op: voor geldige toepassing van een exoneratiebeding is nog wel van belang of jouw klant een consument of een bedrijf is. Bij een consument geldt dat aansprakelijkheid niet mag worden beperkt of worden uitgesloten. Wanneer je dat doet, is een dergelijke bepaling nietig of vernietigbaar. In het handelsverkeer is het een ander verhaal. De partijen zijn in dit geval beiden ondernemers én gelijkwaardig. De aansprakelijkheid kan door hen dus wel worden beperkt of grotendeels worden uitgesloten. Houd er hierbij wel rekening mee dat het beding niet onredelijk mag zijn.

Conclusie

De beste manier om aansprakelijkheid zoveel mogelijk uit te sluiten in een contract is om een exoneratiebeding te hanteren. Houd er hierbij rekening mee of jouw klant een consument of bedrijf is. Aansprakelijkheid kan namelijk niet worden beperkt of uitgesloten wanneer jouw klant een consument is. Wanneer de klant een bedrijf is, dan kan beperking van de aansprakelijkheid en uitsluiting van bepaalde schade wel. Let er wel op dat dit beding in dat geval niet onredelijk is.

Wil je zeker weten dat jouw exoneratiebeding juist is opgesteld en niet onredelijk? Neem dan contact op met onze juristen. Zij helpen je hier graag mee.