Knowledge

Zoekresultaten

Juridische vragen: vastgoedrecht

Hoe kan ik ervoor zorgen dat een aannemer zijn werkzaamheden herstelt indien deze niet goed zijn uitgevoerd? Wij zien vaak dat in een dergelijke situatie door de opdrachtgever een derde ingeschakeld wordt om de herstelwerkzaamheden te verrichten. Toch moet degene die de werkzaamheden niet goed uitgevoerd heeft, de kans krijgen

Lees verder »

Juridische vragen: ondernemen

Welke rechtsvormen zijn er? In Nederland kennen we de volgende rechtsvormen: –       eenmanszaak –       vennootschap onder firma (V.O.F.) –       commanditaire vennootschap (C.V.) –       maatschap –       besloten vennootschap (B.V.) –       naamloze vennootschap (N.V.) –       coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij –       stichting –       vereniging Welke rechtsvorm voor jouw onderneming het meest geschikt is,

Lees verder »

Juridische vragen: omgevingsrecht

Voor welke activiteiten kan ik een omgevingsvergunning aanvragen? Het kan zijn dat je een omgevingsvergunning aan dient te vragen voordat je bepaalde activiteiten mag ondernemen. De belangrijkste activiteiten waarvoor een vergunning is vereist zijn de volgende activiteiten: bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties, sloopwerkzaamheden, bevestiging alarm aan bedrijfspand, maatregelen om brandveiligheid in

Lees verder »

Juridische vragen: insolventie

Mijn onderneming verkeert in financiële problemen, hoe krijg ik het op orde? Het is zaak om tijdig in overleg te treden met uw accountant én bedrijfsjurist zodat u aansprakelijkheidsrisico’s voorkomt. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Denk aan een schuldenregeling, liquidatie, surseance

Lees verder »

Juridische vragen: huurrecht

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en gebreken in huurwoning? Dat ligt aan de situatie en ook aan het soort gebrek. Groot onderhoud komt meestal voor rekening van de verhuurder (zoals de constructie en het dak), klein en dagelijks onderhoud voor die van de huurder (zoals hang- en sluitwerk, verlichting, etc.). In de wet en

Lees verder »

Juridische vragen: handelsrecht

Klant betaalt niet. Wat nu? Het is natuurlijk erg vervelend als je een klant hebt die niet wilt betalen. Een (geslaagd) debiteurbeheer kan dan ook een tijdrovende klus zijn. Om een klant alsnog te laten betalen kun je een incassoprocedure starten. Een incassoprocedure bestaat uit twee verschillende fases: een buitengerechtelijke-

Lees verder »

Juridische vragen: contracten

1. Zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing? De wet stelt als eis dat de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere contractspartij moet worden overhandigd. Op deze hoofdregel wordt een uitzondering gemaakt als sprake is van een vaste handelsrelatie. Als je de algemene

Lees verder »

Juridische vragen: bestuursrecht

Wat regelt de Algemene wet bestuursrecht (awb)? De Algemene wet bestuursrecht regelt de verhouding (spelregels) tussen de overheid (dit kan de staat, provincie, gemeente of waterschap zijn) en individuele burgers en bedrijven. Maar ook tussen de overheidsorganen onderling. Onderwerpen die in deze wet aan bod komen: wat is een besluit,

Lees verder »

Juridische vragen: arbeidsrecht

Wat is de WAB? De WAB (Wet arbeidsrecht in balans) is een wet die per 1 januari 2020 van kracht is. De WAB moet er voor zorgdragen dat het aantrekkelijker wordt om je werknemers een vast contract te bieden. Maar ook worden het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie, recht op

Lees verder »

Juridische vragen: aansprakelijkheid

Ik heb schade geleden. kan ik iemand aansprakelijk stellen? Schade geleden door toedoen van een ander? Dan kan je de persoon die dit heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen. Er is dan sprake van een onrechtmatige daad. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld een aangetekende brief te sturen waarin je diegene aansprakelijk

Lees verder »