Knowledge

Betalingstermijn voor grote ondernemingen beperkt tot maximaal 60 dagen

Betalingstermijn voor grote ondernemingen beperkt tot maximaal 60 dagen

Knowledge

Per 1 juli 2017 mag de betalingstermijn voor grote ondernemingen voor facturen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) niet langer zijn dan 60 dagen. Welke gevolgen heeft dit?

Wetsvoorstel voor nieuwe betalingstermijn

De Eerste en Tweede Kamer hebben onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat de betalingstermijn van grote ondernemingen aan banden legt. Het voorstel voor de ‘Wet Uiterste Betaaltermijn voor Grote Ondernemingen’ werd in 2015 ingediend. Het doel van de wet is het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen die grote ondernemingen hanteren bij betaling van facturen van bijvoorbeeld MKB-leveranciers.

Europese richtlijn

De wet vloeit voort uit een Europese richtlijn (Richtlijn 2011/7/EU) die sinds 16 maart 2013 van kracht is in Nederland. Uit deze richtlijn blijkt dat een betaaltermijn voor handelstransacties tussen bedrijven 30 dagen bedraagt, tenzij partijen onderling anders hebben afgesproken. Een betalingstermijn van 60 dagen of langer is in de praktijk dus mogelijk.

Wanneer een betalingstermijn van meer dan 60 dagen wordt afgesproken, gelden twee voorwaarden: partijen moeten de betalingstermijn uitdrukkelijk zijn overeengekomen én het moet niet ‘kennelijk onbillijk’ (dat wil zeggen ‘onredelijk) zijn voor de schuldeiser.

Een voorbeeld uit de praktijk

De vraag wanneer een betalingstermijn onredelijk is, bleek in de praktijk een probleem te zijn. De MKB’er voelde namelijk het overwicht van een grote onderneming bij het aangaan van een overeenkomst.

Om te voorkomen dat de opdracht naar een concurrent gaat, zal de MKB’er eerder geneigd zijn om akkoord gaan met een betalingstermijn van meer van 60 dagen. Bij het verstrijken van de betalingstermijn kon de MKB’er vervolgens ook nog met een aanmaning en betalingsherinnering aan de slag. Met alle financiële consequenties van dien, waaronder faillissement door de grote betalingsachterstand. Het MKB bleek op dit punt dus onvoldoende beschermd door de huidige wetgeving. Daar komt per 1 juli aanstaande dus verandering in.

Voor welke ondernemingen?

De Wet is bedoeld om de betalingstermijn van grote ondernemingen aan banden te leggen. Maar wanneer is een onderneming ‘groot’? Voor de kwalificatie van een grote onderneming is aansluiting gezocht bij de wettelijke criteria die al worden gebruikt in het jaarrekeningenrecht.

De onderneming wordt beoordeeld op drie punten: een waarde van de activa boven de 20 miljoen, de netto omzet boven de 40 miljoen en/of gemiddeld meer dan 250 werknemers. Wanneer twee van de drie punten van toepassing zijn, gedurende twee aaneengesloten (boek)jaren, is een onderneming groot en is de nieuwe Wet van toepassing.

In strijd met de wet

Als een grote onderneming (als afnemer) een overeenkomst aangaat met een MKB’er (als leverancier) is de betalingstermijn beperkt tot maximaal 60 dagen. Mochten deze partijen toch een langere betalingstermijn afspreken, dan wordt de betalingstermijn van rechtswege (dat wil zeggen automatisch) omgezet naar 30 dagen. Deze afspraak is na 1 juli a.s. immers in strijd met de wet.

Vrijblijvend advies?

Wilt u meer weten over de wetswijziging over de betalingstermijn? Heeft u behoefte aan advies bij het innen van uw vordering of op welke wijze u het beste kunt omgaan met een betalingsachterstand? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.