Knowledge

Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?

Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?

Knowledge

Een nog steeds veelgestelde vraag van ondernemers gaat over de mogelijkheid tot aanpassing of tussentijdse opzegging van contracten in verband met de bedrijfseconomische (corona)situatie nu. Wij delen graag nog een keer met je hoe dit juridisch zit.

De hoofdregel is dat overeenkomsten voor twee partijen bindend zijn (“contract is contract”) en niet zomaar door een van beiden kan worden veranderd. Probeer dus vooral in overleg samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan zijn er wat eenzijdige acties te onderzoeken. Pak je contract erbij en kijk of een van de onderstaande opties voor jou een oplossing kan zijn:

1. Afnameverplichting

Soms is er een volumeafspraak gemaakt voor een bepaalde minimum afnameverplichting. Bevat jouw contract geen volumeafspraak, dan mag je jouw afnameverplichting eenzijdig, dus zonder instemming van je leverancier, terugschroeven.

2. Tussentijdse opzegging

(Tussentijdse) opzegging van tijdelijke contracten kan in principe alleen als dit is afgesproken. Zoek dus naar een opzegmogelijkheid en eventuele vormvereisten zoals opzegtermijn of aangetekende post. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn opzegbaar mits er een redelijke opzegtermijn wordt gehanteerd, zélfs als er geen opzegtermijn in de overeenkomst staat.

3. Looptijd overeenkomst

Als je contract bijna afloopt, kijk dan nog even naar de eventuele opzeggingsvereisten. Let op dat een tijdelijk contract stilzwijgend doorloopt als je niet tijdig opzegt aan het einde van de looptijd wordt opgezegd. Hou je termijnen goed in de gaten (contractmanagement).

4. Wijzigingsbeding

Als je een wijzigingsbeding bent overeengekomen, kan dit uitkomst bieden. Je kunt dan eenzijdig wijzigingen aanbrengen zonder instemming van de ander.

5. Overeenkomst van opdracht

Kan jouw contract aangemerkt worden als een overeenkomst van opdracht (bijv. bij dienstverlening of cursussen), dan kan deze op ieder moment eenzijdig opgezegd worden op grond van de wet (tenzij dat in het contract is uitgesloten).

6. Onvoorziene omstandigheden

Als geen enkele grond soelaas biedt, is deze restcategorie soms een oplossing. Soms kan de rechter de overeenkomst wijzigen of (gedeeltelijk) ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Het moet dan gaan om toekomstige omstandigheden waarin partijen bij het opstellen van de overeenkomst niet hebben voorzien. Een beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt niet snel.

7. Overmacht

Een beroep op overmacht kan slagen als een tekortkoming niet aan jou kan worden toegerekend. Jouw tegenpartij kan dan geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Corona kan tot overmacht leiden, maar dat hangt erg van de situatie af en van de inhoud van de overeenkomst.

De toekomst: hoe nu verder met jouw contracten?

Om te voorkomen dat je in de toekomst in eenzelfde (ongewenste) situatie belandt, is dit een goed moment voor aanpassing van je standaardcontracten en algemene voorwaarden. Denk aan het goed regelen van een tussentijdse opzegbepaling of een uitgebreide(r) overmachtsbeding. Je kunt voor modelcontracten terecht in de Contractenshop.nl. Als jouw type contract niet in de shop te koop is of als je maatwerk nodig hebt, dan staan onze bedrijfsjuristen voor je klaar. Laat het ons gerust weten. Wij helpen je graag.