Knowledge

Het belang van een social media beding in een arbeidsovereenkomst

Het belang van een social media beding in een arbeidsovereenkomst

Knowledge

Social media op de werkvloer is bijna niet meer weg te denken in onze werkomgeving, zo ook het onderhoud van zakelijke contacten via social media. Werkgevers doen er goed aan om een duidelijk beleid te hebben hierover. Om discussies te voorkomen is het verstandig om vast te leggen in een arbeidsovereenkomst dat een relatiebeding ook van toepassing is op de contacten van social media. Het is daarbij belangrijk dat heel specifiek benoemd wordt in het relatiebeding dat het onderhouden van zakelijke relaties na beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet toegestaan is. Een zogenoemd Social Media beding kan in ook in een vaststellingsovereenkomst opgenomen worden, maar het voordeel van opnemen in een arbeidsovereenkomst is dat het beding dan ook geldt als de werknemer zelf ontslag neemt. Immers, niet iedere werknemer neemt afscheid via een vaststellingsovereenkomst. Onze verwachting is dat een social media beding meer en meer gebruikt zal worden in overeenkomsten.

Wil jij als werkgever helderheid scheppen en een goed beding hebben om discussies achteraf te voorkomen? Onze bedrijfsjuristen van het vakteam arbeidsrecht helpen je hier graag bij. Meer informatie of een afspraak plannen? Stuur je bericht naar office@jurato.nl