Knowledge

Kleine lettertjes moet je wel kunnen lezen

Kleine lettertjes moet je wel kunnen lezen

Knowledge

Algemene voorwaarden automatisch van toepassing bij overname?

Dat de algemene voorwaarden niet ‘zomaar’ van toepassing zijn op een overeenkomst, dat is redelijk bekend. De basisregel is dat algemene voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst ‘ter hand’ moeten worden gesteld. Maar wat als de ene partij wordt overgenomen door een derde? Gelden dan ‘automatisch’ de algemene voorwaarde van de nieuwe eigenaar?

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over zo’n zaak. Partijen A en B deden al 30 jaar regelmatig zaken. Halverwege deze periode kreeg partij A een nieuwe eigenaar. Partijen zetten na de overname hun handelsrelatie onverminderd voort.

Intussen lopen de onbetaalde facturen van A op.  Uiteindelijk heeft A een procedure bij de rechtbank opgestart tegen B.

A stelt dat de rechtbank Noord-Holland bevoegd is om van de kwestie kennis te nemen, dat staat immers in zijn algemene voorwaarden. B betwist dit. Hij stelt dat niet deze rechter bevoegd is, maar de rechter in het arrondissement van zijn woonplaats.

A stelt dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn op de zakenrelatie met B. Immers, A heeft na de overname alle zakenrelaties, en dus ook B, een brief gestuurd met een exemplaar van A’s algemene voorwaarden. Er is hierop niet door B gereageerd, zodat A stelt dat B akkoord is gegaan. Ook op alle offertes, facturen en brieven staat vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. En, als dat allemaal niet genoeg is, heeft B jaarafspraken ondertekend waarop staat vermeld: “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan.”

Is dit voldoende en zijn de algemene voorwaarden hierdoor van toepassing op de overeenkomsten tussen A en B?

Opletten geblazen

De rechter oordeelde van niet. Nu B ontkent dat hij de brief met een exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen, en A kan de ontvangst niet bewijzen, zijn de algemene voorwaarden niet overeengekomen. Ook het enkel vermelden op offertes en facturen dát de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is onvoldoende. Zelfs de opmerking “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan” mag niet baten. Het is slechts een verwijzing naar een bijlage. In de jaarafspraken zelf staat vervolgens niet vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Kortom, de algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing op een overeenkomst. Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden of de wijze waarop ze van toepassing zijn op overeenkomsten? Neem gerust contact met ons op.