Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (2): privacy van werknemers?

Juridische aspecten coronavirus (2): privacy van werknemers?

Knowledge

We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het coronavirus is een besmettelijke ziekte waartegen groots maatregelen worden getroffen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige werkplek en tegelijk gebonden aan de (beperkingen van) de privacywetgeving (AVG). Hoe ga je daarmee om? Verandert de ernst van deze situatie iets aan de strenge privacyregels? Wij beantwoorden deze vraag voor je.

Wat verandert er?

Niks… de AVG blijft ook in deze corona periode gelden als vanouds. Wel zullen er vaker situaties ontstaan dat persoonsgegevens (nu toch) gedeeld mogen worden waar dat voorheen niet mocht. Dat komt omdat er altijd een wettelijke grondslag moet zijn voor het mogen verwerken van persoonsgegevens. Door corona kun je sneller een beroep doen op de grondslag “noodzakelijk wegens vitale belangen” of “noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde en veiligheid”.

Gezondheidsinformatie is in principe verboden om te verwerken. Maar de AVG kent een uitzondering. Je mag medische gegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor preventieve arbeidsgeneeskunde of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Deze mogelijkheden zijn dus wel aanwezig, maar gelden alleen voor je bedrijfsarts. Voor jou als werkgever verandert er dus niks. Hieronder wel en paar tips over wat je zou kunnen doen.

Werkgever mag besmettingen niet registreren
(maar kan nog een paar dingen doen)

Helaas, als werkgever mag je geen corona-besmettingen van je werknemers registeren. Je mag alleen vastleggen dat iemand ziek is, maar niet wat hij heeft. Je mag ook geen vragen stellen over corona-achtige klachten, zoals hoesten en niesen. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts.
Best beperkend dus, want je bent wel verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving.

Wat kun je doen?

Wat mag je vragen (en vastleggen)?

Het is als werkgever belangrijk om te weten hoe lang je medewerker denkt dat zijn/haar afwezigheid gaat duren. Maar het is níet noodzakelijk om te weten wát iemand heeft. En waardoor dat komt. Daar mag je dus ook niet naar vragen. Wat je wel mag vragen, is:

Mag je productiviteit meten bij thuiswerken?

Nee, dat mag je immers op kantoor ook niet. Een werkgever mag zijn medewerkers sowieso al niet in de gaten houden op het werk, tenzij je een héél goede reden hebt én je een afweging hebt gemaakt tegen de privacy-impact van de werknemer(s). In de thuisomgeving geldt dit nog veel meer. De inbreuk op iemand privacy is snel aan de orde bij thuiscontrole. Ondertussen ben je als werkgever wel aansprakelijk als die werkplek niet arbo-compliant is en mensen daardoor klachten krijgen. Zuur dus, maar juridisch is dat hoe het werkt. Vergeet overigens ook niet de rol van de OR bij wijziging van beleid op dit gebied. Dus veranderingen zijn niet zomaar door te voeren.