Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (10): Protocol 1,5 meterbeleid verplicht

Juridische aspecten coronavirus (10): Protocol 1,5 meterbeleid verplicht

Knowledge

Crisisberaad in Den Haag: protocol verplicht

We lezen in het nieuws dat alle sectoren in Nederland een plan moeten gaan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Zo’n protocol zou een voorwaarde zijn om op termijn weer in bedrijf te kunnen.  “Als je niet zo’n protocol hebt klaarliggen, kan ik me bijzonder moeilijk voorstellen dat je open kunt”, aldus de minister van Economische Zaken tijdens het crisisberaad in Den Haag. Het gaat om alle sectoren, zoals winkels, horeca, kappers, bioscopen, concertzalen, popcentra en bioscopen.

Eisen aan bedrijfsprotocol

Protocollen moeten aan een aantal eisen voldoen. Bedrijven moeten gedragsregels vastleggen over afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding van klanten en leveranciers, en het protocol moet goedgekeurd worden door een beoordelingscommissie. Ook moeten ondernemers iets toezicht regelen en duidelijkheid scheppen over handhaving van de (gedrags)regels.

Je kunt ook denken aan het tijdelijk aanpassen van je personeelshandboek, met een tijdelijk reglement dat alleen gedurende de coronacrisis geldt.

Coronaloket Jurato en hulp bij jouw protocol

Het opstellen van een protocol vraagt weer veel van ondernemers. Misschien worden jullie geholpen door een branche- of werkgeversorganisatie, maar als dat niet zo is, dan kan Jurato je helpen bij het voldoen aan de voorwaarden van de regering. Wees welkom bij onze bedrijfsjuristen. Meer informatie over de juridische aspecten van het coronavirus lees je op onze website onder “Coronaloket“.