werkgever

Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - HR-54_cut

Hoe kan ik beoordelen of ik een zzp’er of werknemer ben?

Een zzp’er is iemand die als zelfstandig ondernemer zonder personeel voor zichzelf werkt op basis van een overeenkomst van opdracht of overeenkomst tot aanneming van werk. Als zzp’er heb je bepaalde vrijheden en fiscale voordelen die je als werknemer niet hebt. Zo kun je als zzp’er je eigen werktijden bepalen,

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-57

Hoe ziet een goed (dis)functioneringsdossier eruit?

Iedere werkgever heeft er weleens mee te maken: een medewerker die niet (meer) goed functioneert en van wie je het liefst afscheid wilt nemen. Wanneer je dan advies vraagt aan je arbeidsjurist, dan krijg je te horen dat je een verbetertraject moet aanbieden en een dossier moet opbouwen. Een open

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-27

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op de werkvloer is grensoverschrijdend gedrag een serieus probleem dat nog altijd te vaak voorkomt. Grensoverschrijdend gedrag kan in verschillende vormen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan gevallen van seksuele intimidatie, pesten en agressie. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om jouw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dit betekent

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-18

Weigering mediation door zieke werknemer: ontslag?

Ziekte en/of arbeidsconflict In de praktijk komt het veel voor dat een werknemer eerst arbeidsongeschikt raakt door ziekte en dat daarna tijdens het ziekteverlof een meningsverschil met de werkgever ontstaat, bijvoorbeeld over het re-integratieproces. De bedrijfsarts adviseert in dergelijke situaties vaak bemiddeling in de vorm van mediation. Een arbeidsongeschikte werknemer

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-36

Foto’s van je team en privacy: hoe zat het ook alweer?

Welk bedrijf doet het niet: foto’s van medewerkers op de website, een intranet smoelenboek of in een bedrijfsbrochure? De een vraagt toestemming aan alle werknemers, de ander niet en baseert deze verwerking van persoonsgegevens op de wettelijke grondslag “gerechtvaardigd belang”. AVG en portretrecht Het juridische antwoord op de vraag of toestemming

Lees verder »
Arbeidsrecht Jurato

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 wordt het voor kleine werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Ook wordt het mogelijk om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen wanneer het bedrijf stopt door ziekte van de werkgever.

Lees verder »
Arbeidsrecht Jurato

Hoe verlaag je de transitievergoeding bij ontslag?

In deze periode zien we bij Jurato het aantal ontslagzaken fors toenemen als gevolg van de coronacrisis. Steeds meer bedrijven moeten reorganiseren. Wat veel werkgever niet weten, is dat je een aantal kosten in mindering mag brengen op de wettelijke ontslagvergoeding: transitiekosten en inzetbaarheidskosten. Transitiekosten Transitiekosten zijn kosten van maatregelen

Lees verder »