Knowledge

Hoe verlaag je de transitievergoeding bij ontslag?

Hoe verlaag je de transitievergoeding bij ontslag?

Knowledge

In deze periode zien we bij Jurato het aantal ontslagzaken fors toenemen als gevolg van de coronacrisis. Steeds meer bedrijven moeten reorganiseren. Wat veel werkgever niet weten, is dat je een aantal kosten in mindering mag brengen op de wettelijke ontslagvergoeding: transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

Transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid. Het zijn kosten met het oog op de overstap naar een andere werkgever. Denk aan kosten voor scholing, outplacement en het hanteren van een langere opzegtermijn om de werknemer vanuit zijn bestaande dienstverband naar een andere baan te laten zoeken.

Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die een bredere inzetbaarheid van de werknemer bevorderen tijdens de arbeidsovereenkomst. Deze kosten waren al gemaakt voordat sprake was van een ontslagdreiging, met een maximum van  vijf jaar voorafgaand aan de ontslagdatum. Werkgever en werknemer mogen overigens schriftelijk van deze periode afwijken. Een voorbeeld is een opleiding die geen betrekking heeft op de functie van de werknemer, maar die juist kan bijdragen aan een betere arbeidsmarktpositie in het algemeen. Het mag hier niet gaan om scholingskosten die in directe relatie staan tot de functie van de werknemer.

Zijn er voorwaarden aan de verlaging van de transitievergoeding?

Helaas wel. Wij zetten op een rij welke stappen je moet volgen om de transitievergoeding te verlagen met transitie- of inzetbaarheidskosten:

  1. De kosten moeten vooraf gemaakt zijn en schriftelijk aan de werknemer zijn meegedeeld (voordat de kosten werden) gemaakt.
  2. De werknemer moet instemmen met het in mindering brengen van deze kosten op zijn transitievergoeding. Dat hoeft echter niet als een cao verplicht om die kosten te maken.
  3. De kosten moeten specifiek gemaakt zijn ten behoeve van die bepaalde werknemer. Bij opvolgend werkgeverschap mag het dus niet, want dan zijn de inzetbaarheidskosten door de vorige werkgever gemaakt.
  4. Het mag niet gaan om loonkosten.
  5. De kosten moeten redelijk zijn.
  6. Het moet gaan om kosten die gemaakt zijn of worden tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.

Beroepsopleidingen

Voor een aantal beroepsopleidingen geldt nog een bijzondere regeling. Het gaat dan om een BBL-opleiding en de duale opleiding. Hiervoor gelden extra voorwaarden:

  1. De opleidingskosten mogen alleen in mindering worden gebracht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding (binnen zes maanden) niet wordt voortgezet.
  2. De opleidingskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op het deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de opleiding werd gevolgd.
  3. Bij deze kosten is het niet nodig dat de kosten schriftelijk zijn meegedeeld en toestemming van de werknemer is ook niet nodig.

Advies nodig?

Heb je hulp nodig bij het in mindering brengen van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten, of heb je verder vragen over een ontslagprocedure? Neem dan gerust contact met mij op, ik help je graag verder.