Knowledge

Foto’s van je team en privacy: hoe zat het ook alweer?

Foto’s van je team en privacy: hoe zat het ook alweer?

Knowledge

Welk bedrijf doet het niet: foto’s van medewerkers op de website, een intranet smoelenboek of in een bedrijfsbrochure? De een vraagt toestemming aan alle werknemers, de ander niet en baseert deze verwerking van persoonsgegevens op de wettelijke grondslag “gerechtvaardigd belang”.

AVG en portretrecht

Het juridische antwoord op de vraag of toestemming wel of niet nodig is in zo’n situatie, is nog steeds niet 100% eenduidig ja of nee. De reden daarvoor is dat het steeds gaat om een belangenafweging. Naast de AVG is ook het portretrecht uit de Auteurswet van toepassing.

Zowel onder de AVG als onder het portretrecht gaat het om een belangenafweging. Weegt het belang van de gefotografeerde werknemer op tegen het belang van de werkgever die de foto wil publiceren? Het antwoord op deze vraag verschilt per geval. Wel kunnen we uit de jurisprudentie afleiden dat een expliciet gegeven toestemming van een werknemer – die meestal actief heeft geposeerd voor een portret –  in het voordeel van de werkgever meeweegt in de beoordeling. Ook is belangrijk dat het de werknemer duidelijk is gemaakt met welk doel en op welke manier het beeldmateriaal gebruikt zou gaan worden. Hoe zorgvuldiger en informatiever een werkgever is, hoe groter de kans dat het promotiemateriaal met foto’s van werknemer gebruikt mag worden, ook als de werknemer geen toestemmingsformulier heeft getekend. Heeft hij zo’n formulier wel getekend, dan wordt nog sneller aangenomen dat de werkgever zich er voldoende van heeft vergewist dat er toestemming voor publicatie van de foto was gegeven.

Advies van Jurato

Jurato adviseert werkgevers om het gebruik van foto’s van personeel zorgvuldig in te kaderen via een door de werknemer te ondertekenen toestemmingsformulier.

Heb jij zo’n formulier nog niet? Dan helpen we je daar graag bij. Onze collega’s Wendy Rijcken-van Eck en Gaby Schildknegt zijn gespecialiseerd in het privacyrecht.