Knowledge

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Knowledge

Per 1 januari 2021 wordt het voor kleine werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Ook wordt het mogelijk om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen wanneer het bedrijf stopt door ziekte van de werkgever. Deze compensatieregeling is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. In deze blog leggen wij uit wanneer je voor deze compensatieregeling in aanmerking komt.

Kleine werkgevers

Voor een kleine werkgever zal het min of meer gelijktijdig betalen van de transitievergoeding aan alle werknemers op het moment dat de onderneming wordt beëindigd een zware belasting vormen. De compensatieregeling is daarom bedoeld voor de kleine werkgever, die minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen werknemers die een vast of tijdelijk dienstverband hebben. Uitzendkrachten en payrollwerknemers (in de hoedanigheid van inlener) tellen niet mee voor de berekening van het aantal werknemers.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de compensatie van de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

Aanvragen compensatieregeling

Het aanvragen van de compensatieregeling kan de werkgever doen door online een formulier in te vullen via het werkgeversportaal van het UWV. Dit formulier is vanaf 1 januari 2021 beschikbaar. Om het formulier in te vullen is een eHerkenning nodig en een actief KvK-nummer. De datum waarop de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte van de  werkgever kan worden aangevraagd, is nog niet bekend.

Vragen of advies nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Neem gerust contact met ons op via de mail: info@jurato.nl of telefonisch: 0318 – 860 323.