Knowledge

Mag je een portretfoto van een ex-werknemer gebruiken voor commerciële doeleinden?

Mag je een portretfoto van een ex-werknemer gebruiken voor commerciële doeleinden?

Knowledge

Er zijn veel bedrijven die een fotoshoot organiseren met werknemers voor commerciële doeleinden, waarbij portretfoto’s worden gemaakt. Wat nu als een werknemer uit dienst gaat? Mag een portretfoto van deze ex-werknemer nog steeds voor commerciële doeleinden worden gebruikt? Onlangs deed de Rechtbank Noord-Nederland hier uitspraak over.

De situatie

In deze rechtszaak had de ex-werknemer tijdens haar dienstverband medewerking verleend aan een fotoshoot, waarbij er portretfoto’s werden gemaakt voor een brochure van haar werkgever die ongeveer 8 keer per jaar werd gepubliceerd. Nadat de arbeidsovereenkomst van de ex-werknemer wegens haar opzegging was beëindigd, is één van de portretfoto’s opnieuw in een brochure geplaatst. De ex-werknemer was het hier niet mee eens, omdat de ex-werknemer inmiddels bij een concurrent werkzaam was en de publicatie een inbreuk zou maken op haar portretrecht.

Portretrecht

Artikel 21 van de Auteurswet bepaalt dat een geportretteerde zich tegen de publicatie van een portretfoto kan verzetten als de geportretteerde daarbij een redelijk belang heeft. De kantonrechter heeft in deze rechtszaak beoordeeld of er inderdaad een inbreuk werd gemaakt op het hiervoor genoemde portretrecht van de ex-werknemer.

De uitspraak

De kantonrechter geeft over het redelijk belang van een geportretteerde aan dat hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het recht op privacy, de bescherming van eer en goede naam en/of financieel belang. Vervolgens bepaalt de kantonrechter dat een geportretteerde alleen geen beroep kan doen op artikel 21 van de Auteurswet als een geportretteerde toestemming heeft gegeven voor het publiceren van een portretfoto. Daarmee doet een geportretteerde volgens de kantonrechter namelijk afstand van een beroep op het portretrecht. Daarbij merkt de kantonrechter wel op dat “Van toestemming is alleen dan sprake indien de geportretteerde met de wijze waarop de foto is gepubliceerd expliciet heeft ingestemd dan wel geacht moet worden daarmee impliciet te hebben ingestemd.”.

De kantonrechter heeft, gezien het hiervoor genoemde, de vraag beantwoord of de ex-werknemer toestemming heeft gegeven voor het publiceren van haar portretfoto’s door medewerking te verlenen aan de fotoshoot. Volgens de kantonrechter had de ex-werknemer inderdaad toestemming gegeven om gedurende haar dienstverband haar portretfoto’s te gebruiken in de brochures, maar dat het op de weg van de ex-werkgever gelegen om bij de ex-werknemer na te gaan of zij ook instemde met het gebruik van de portretfoto’s na haar uitdiensttreding. Dit was niet gebeurd, waardoor er inderdaad een inbreuk is gemaakt op het portretrecht van de ex-werknemer.

Wegens de inbreuk op het portretrecht, kende de kantonrechter de ex-werknemer bovendien een schadevergoeding toe en werd de ex-werkgever veroordeeld in de proceskosten

Hulp of advies?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Bel of mail gerust. We kijken graag met je mee vanuit onze juridische invalshoek. Voor eerstelijns vragen kun je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht. Neem gerust contact met ons op via de mail: info@jurato.nl of telefonisch: 0318 – 860 323.