Knowledge

Vloer schuren, vrijwilligerswerk of aanneming?

Vloer schuren, vrijwilligerswerk of aanneming?

Knowledge

Dat het verstandig is om afspraken op papier te zetten is, blijkt maar weer eens uit deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 6 juni 2017[1]. In deze zaak spreekt een vrouw – met succes – haar buurman aan tot betaling van schadevergoeding voor schade aan een houten vloer. Want, is hier sprake van vrijwilligerswerk of overeenkomst van aanneming?

Aanneming schuren houten vloer

Een vrouw is eigenaresse van een bedrijf in bouwbemiddeling. Zij heeft een handige buurman die haar helpt met klusjes.

De vrouw krijgt opdracht van een derde om een houten vloer te schuren en lakken. De vrouw en de derde komen schriftelijk overeen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor € 1.500,00. De werkzaamheden nemen twee tot drie dagen in beslag en worden uitgevoerd door de buurman. De afspraken tussen de vrouw en de buurman komen niet op papier.

Zee met golfjes

De buurman blijkt onervaren is in het schuren van houten vloeren. De derde beschrijft haar vloer, na afloop van de werkzaamheden, dan ook als ‘een zee met golfjes’ en wil haar schade, een bedrag van € 5.754,00, vergoedt zien door de vrouw. Zij is immers de aannemer. De vrouw belast deze schadevergoeding vervolgens door aan de buurman, van wie zij zegt dat dit de onderaannemer is, die vervolgens weigert om te betalen.

Rechtszaak

De vrouw stapt naar de rechter om de buurman tot betaling te dwingen. De buurman zegt dat hij volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat om betaalde werkzaamheden te verrichten. Ook zegt hij dat hij alleen zou zorgen voor het vervoer, niet voor de werkzaamheden. Hij zegt dat hij alleen benzinegeld van de vrouw zou krijgen en dat zij de schade heeft veroorzaakt. De kantonrechter volgt het verhaal van de buurman en wijst de vordering van de vrouw af.

De vrouw gaat in hoger beroep. Zij doet dat met succes want het gerechtshof oordeelt anders. Het gerechtshof stelt vast dat de buurman meerdere dagen in de woning van de derde aanwezig was. Dat rijmt niet met zijn verklaring dat hij enkel het vervoer zou regelen. Daarnaast acht het gerechtshof, onder andere, bewezen dat de buurman € 500,00 van de vrouw zou krijgen voor de werkzaamheden. Ook stelt het gerechtshof vast dat de buurman de enige is geweest die de grote schuurmachine heeft bediend, waardoor de schade is ontstaan. De vrouw wordt in het gelijk gesteld en de buurman wordt veroordeeld om de het bedrag te betalen.

Overeenkomsten

Heeft u vragen over overeenkomsten of wilt u dat wij een overeenkomst checken of opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jurato.

[1] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2124