Knowledge

Vrije advocaatkeuze in je rechtsbijstandsverzekering?

Vrije advocaatkeuze in je rechtsbijstandsverzekering?

Knowledge

Als je verzekerd bent voor rechtsbijstand, mag je dan geholpen worden door een zelfgekozen jurist van Jurato? Over deze vraag bestaat nog steeds veel verwarring.

Als er geprocedeerd moet worden bij de rechtbank, dan is het antwoord duidelijk: je mag dan zelf kiezen door wie jij je belangen behartigd wil hebben. Oók als je rechtsbijstandsverzekeraar een eigen jurist aandraagt, heb je recht op vrije keuze. Je rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de kosten van jouw externe advocaat of jurist.

Sinds 2016 heb je die vrije advocaatkeuze óók in procedures waarvoor een advocaat volgens de wet niet verplicht is, zoals een ontslagprocedure bij het UWV of een bezwaarprocedure tegen een overheidsinstantie (bestuursrecht).

Hoe zit het in de adviesfase?

Voorafgaand aan een procedure heb je vaak al behoefte aan juridisch advies, en soms kun je van te voren niet inschatten wanneer een conflict bij de rechtbank uitgevochten moet worden. Mag je in die voorfase ook (op kosten van de verzekeraar) je eigen jurist uitkiezen?

In mei 2020 speelde deze vraag bij het Europese Hof van Justitie. Dat geeft dus aan dat deze vraag heel lang onduidelijk is geweest. Op Europees niveau werd geoordeeld dat de vrije advocaatkeuze ook in de voorfase geldt. In Nederland is felle kritiek op deze uitspraak gegeven door het Verbond van Verzekeraars. Voor Nederland is de vraag helaas nog steeds niet helder beantwoord, omdat de rechtszaak bij het Europese Hof een Belgische zaak betrof.

Volgens het Hof valt onder de vrije advocaatkeuze elke fase die kan leiden tot een gerechtelijke procedure, zelfs een voorafgaande fase”. Heel veel Nederlandse juristen bepleiten daarom dat de vrije advocaatkeuze voor alle situaties geldt: tijdens een procedure én daarvoor. Natuurlijk is het begrijpelijk dat verzekeraars zoals DAS en ARAG dat niet graag willen, dat kost hen immers heel veel meer geld. De premies zouden flink omhoog moeten al veel mensen nu hun eigen advocaat gaan kiezen door deze recente Hof uitspraak.

Conclusie

Als je liever door een zelfgekozen jurist geholpen wil worden, doe dan bij je rechtsbijstandsverzekeraar een beroep op je vrije advocaatkeuze. Jouw verzekeraar zal dat niet meteen toestaan, en nu weet je ook waarom. Of die verzekeraar dan gelijk heeft in zijn standpunt, is zeer de vraag. Nu je weet wat je rechten zijn om een eigen jurist naar keuze in te schakelen en je dit ook kan onderbouwen, zal je verzekering daar gehoor aan moeten geven.