Knowledge

Weigering verzoek inzage persoonsgegevens leidt tot hoge boete

Weigering verzoek inzage persoonsgegevens leidt tot hoge boete

Knowledge

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het bedrijfsleven wacht, net als wij en u, met belangstelling op de eerste rechtspraak over naleving van de AVG en boetes die worden uitgedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Inmiddels is er een zaak gepubliceerd waar we van kunnen leren. Wij delen de essentie van deze uitspraak graag met u.

Bank weigert inzage aan een klant: een dure beslissing

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom van €48.000 opgelegd aan Theodoor Gilissen Bankiers . De aanleiding was dat de bank weigerde om een klant inzage te verstrekken in zijn persoonsgegevens. Dat is in strijd met de privacywetgeving (AVG).

De klant vroeg de bank om een overzicht van zijn persoonsgegevens, en ook wilde de klant weten wat de herkomst was van de gegevens en met wie ze werden gedeeld. Omdat de bank die inzage niet gaf, schakelde de klant een jurist in om een handhavingsverzoek in te dienen bij de AP met het doel om zo alsnog inzage te krijgen in de gevraagde gegevens.

Klant doet handhavingsverzoek via een jurist: AP onderzoekt de zaak

De AP deed onderzoek naar de situatie en gaf de bank 2 maanden de tijd om alsnog aan dat verzoek van de klant te voldoen. Om die inzage af te dwingen legde de AP een zogenaamde ‘”Last onder dwangsom” op van €12.000 voor elke week dat de bank niet voldeed aan het inzageverzoek. Uiteindelijk ging de bank 4 weken later overstag. Dat kostte dus € 48.000 aan dwangsommen.

Jurato volgt de ontwikkelingen op de voet, daarom deze blog over dit onderwerp. Wij willen u niet bang maken, maar wel waarschuwen voor een zaak als deze, omdat hieruit blijkt dat de bank waarschijnlijk – net als veel ondernemers – dacht dat het allemaal wel mee zou vallen met het daadwerkelijk opleggen van boetes door de AP. Uit deze zaak blijkt in ieder geval dat de AP onderzoek kan doen na een klacht van een klant, en dat als u een brief/waarschuwing van de AP ontvangt in de toekomst, dat u dan serieus moet reageren en alsnog de rechten van de betrokken klant of medewerker moet uitoefenen.

Uw organisatie AVG-proof met de modellen van Jurato?

Heeft u de AVG nog niet geïmplementeerd in uw organisatie en wilt er wat hulp bij, dan bent u van harte welkom bij de bedrijfsjuristen van Jurato. Wij adviseren u graag en hebben een toegankelijk en betaalbaar pakket voor u met alle benodigde juridische modeldocumenten. Lees meer over de inhoud van onze pakketten op onze website.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]