Knowledge

Aantal faillissementen blijft stijgen, onderneem tijdig actie!

Aantal faillissementen blijft stijgen, onderneem tijdig actie!

Knowledge

Halverwege november was het aantal faillissementen voor de tweede maand op rij gestegen meldde het CBS. Een jaar geleden was er juist een klein aantal faillissementen, dit was te verklaren door de coronasteun vanuit het kabinet welke stopte aan het einde van 2021. Stevenen we af op een recessie?

In onze praktijk zien wij ook dat het aantal faillissementen begint toe te nemen en dat de vraag om advies en ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van herstructurering) groeit. Het tijdig inwinnen van juridisch advies is van essentieel belang wanneer jouw organisatie in zwaar weer raakt of dreigt te raken. Daarmee kunnen problemen en vergaande (financiële) gevolgen worden voorkomen.

Welke acties kunnen wij ondernemen:

Verkeert jouw onderneming in zwaar weer? Laat je tijdig bijstaan door een van onze bedrijfsjuristen, wij helpen graag. Meer informatie: info@jurato.nl of 0318 – 860 323.